fbpx

Gratis brannvernkurs fra Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring tilbyr gratis brannkurs

Vår samarbeidspartner, Gjensidige Forsikring, tilbyr nå gratis brannkurs til de som jobber i en virksomhet som er forsikret gjennom Gjensidige. Dette gjelder også for styremedlemmer og beboere i sameier og borettslag forvaltet av Agio Forvaltning. Kurset er digitalt, og tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

 

Agio Forvaltning Brannkurs

Økt kunnskap gir økt trygghet

I en undersøkelse foretatt av Gjensidige i 2021, ble det avdekket at 52 prosent av boligblokkene i Norge ikke gjennomfører brannøvelser. 

Dersom det skulle oppstå brann, så teller hvert eneste sekund. Da er jevnlige brannøvelser et viktig og nødvendig redskap, slik at beboerne på instinkt vet hvor de skal rømme. I tillegg er generell kunnskap om brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp noe som kan utgjøre forskjellen mellom en liten brann man får kontroll på, og en brann med store ødeleggelser. 

Styret bærer et ansvar

Som styreleder eller styremedlem, bærer du et ekstra ansvar for brannsikkerheten. Styret har blant annet ansvar for at evakuering er mulig for alle beboere, og at hver boenhet har et varslingssystem og slokningsutstyr som fungerer. 

Styret er naboenes brannvakt. Kravene til brannsikkerhet er strenge, men nødvendige for beboernes sikkerhet. Viktige stikkord: Varsling, slukkeutstyr, rømningsveier og avfallshåndtering. Legg til rette for god brannvarsling også i boenhetene. Årlige brannøvelser og el-kontroller i fellesarealer og boenheter er anbefalt.

Gjensidige Forsikring sitt Brannkurs

Opplæring i brannforebygging er en viktig del av arbeidsgivers ansvar for å ivareta ansattes sikkerhet på arbeidsplassen. Som ansatt har du et særskilt ansvar for å vise aktsomhet slik at brann unngås.

Målet med brannkurset er å gi deg en innføring i brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp. Du får også en innføring i hvordan du skal håndtere en evakuering ved branntilløp.

Brannkurset er delt inn i følgende tema:

  • Hva må du vite om brannvern på jobb?
  • Hva er en brann?
  • Hvordan forebygge og slokke en brann?

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre brannkurset. Dersom du blir avbrutt eller må pause kurset underveis, vil du komme tilbake til det stedet du avsluttet når du starter kurset på ny. 

Vi anbefaler at du tar kurset på PC.

Start brannkurset

 

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...