fbpx

tilfør kompetanse

ekstern styreleder

 

Av og til har styret behov for spesiell kompetanse, eller bistand i vanskelige saker. Vi samarbeider med profesjonelle styreledere som har opparbeidet bred kompetanse innen styreledelse av både borettslag og sameier.

Kontakt oss

Struktur

En profesjonell styreleder har erfaring med ansvar, møtevirksomhet og systematisering av drift. Mange benytter eksterne styreledere til å lære god drift av boligselskapet. Når driften er systematisert, og øvrige styremedlemmer føler seg klare for det, kan de ta over som styreleder i et godt organisert styre.

Håndtering av konflikter og tvister

Konflikter i borettslag og sameier kan være ubehagelig å håndtere, da de involverte partene gjerne er naboer. Eksterne styreledere har ingen egeninteresse i slike saker, og kan forholde seg objektive i interne konflikter og tvister. Samtidig kan de være en robusthet i tvister mellom boligselskapet og eksterne aktører.

relevant erfaring og kompetanse

Som styreleder er man gjerne innom både jus, byggteknikk og ledelse. Med en ekstern styreleder er man sikret relevant kompetanse i styret. Eksterne styreledere gir eksempelvis en ekstra trygghet ved overtakelse av fellesarealer, ved inngåelse av serviceavtaler, eller andre tilfeller hvor kjennskap til lover og regler er nyttige verktøy. 

velg en styreleder vi anbefaler

kvalitetssikret av oss

Styreledere vi går gode for, er kvalitetssikret av oss. Våre klienter kan være trygge på at styreledere vi formidler tilfredsstiller våre krav til service, kvalitet og våre grunnverdier.

Kompetanse og erfaring

Vi formidler bare styreledere med relevant kompetanse og erfaring. For oss er det viktig at en ekstern styreleder er et robust tilskudd til styret. 

Personlige egenskaper

Styreledere vi formidler har de riktige personlige egenskapene for å tilfredsstille våre krav til service og gode kunderelasjoner.

Grunnverdier

Alt vi foretar oss er forankret i våre grunnverdier, også formidling av styreldere.

Kvalitet. Integritet. Resultater. Respekt.

 

vår anbefaling

Styreledere vi anbefaler

Marcus Indrevær - Ekstern styreleder for Agio Forvaltning

Marcus Indrevær

Partner, advokat

Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA

mi@gtilaw.no
934 47 512

Gunnar Kvamme
Birte Hansen Nordgård
Roar Bårdlund

Roar Bårdlund

Partner, advokat MNA

Møte med ekstern styreleder

Pris for ekstern styreleder

Det koster ikke alltid mer

Det er ikke alltid det koster mer å engasjere en ekstern styreleder, enn det ville ha gjort med en intern styreleder. Styret skal i de fleste sameier og borettslag ha honorar uansett. En ekstern styreleder letter gjerne arbeidet til øvrige styremedlemmer, og dermed kan man ofte endre fordelingen av honoraret innad i styret for å tilfredsstille en ekstern styreleders ønske om honorar.