fbpx

tilfør kompetanse

ekstern styreleder

 

Av og til har styret behov for spesiell kompetanse, eller bistand i vanskelige saker. Vi kan tilby en profesjonell styreleder som har opparbeidet bred kompetanse innen styreledelse av både borettslag og sameier.

Kontakt oss

Struktur

En profesjonell styreleder har erfaring med ansvar, møtevirksomhet og systematisering av drift. Mange benytter eksterne styreledere til å lære god drift av boligselskapet. Når driften er systematisert, og øvrige styremedlemmer føler seg klare for det, kan de ta over som styreleder i et godt organisert styre.

Håndtering av konflikter og tvister

Konflikter i borettslag og sameier kan være ubehagelig å håndtere, da de involverte partene gjerne er naboer. Eksterne styreledere har ingen egeninteresse i slike saker, og kan forholde seg objektive i interne konflikter og tvister. Samtidig kan de være en robusthet i tvister mellom boligselskapet og eksterne aktører.

relevant erfaring og kompetanse

Som styreleder er man gjerne innom både jus, byggteknikk og ledelse. Med en ekstern styreleder er man sikret relevant kompetanse i styret. Eksterne styreledere gir eksempelvis en ekstra trygghet ved overtakelse av fellesarealer, ved inngåelse av serviceavtaler, eller andre tilfeller hvor kjennskap til lover og regler er nyttige verktøy. 

velg en styreleder fra oss

kvalitetssikret av oss

Styreledere vi går gode for, er kvalitetssikret av oss. Våre klienter kan være trygge på at en styreleder formidlet av oss tilfredsstiller våre krav til service, kvalitet og våre grunnverdier.

Kompetanse og erfaring

Vi formidler bare styreledere med relevant kompetanse og erfaring. For oss er det viktig at en ekstern styreleder er et robust tilskudd til styret. 

Personlige egenskaper

Våre styreledere har de riktige personlige egenskapene for å tilfredsstille våre krav til service og gode kunderelasjoner.

Grunnverdier

Alt vi foretar oss er forankret i våre grunnverdier, også formidling av styreldere.

Kvalitet. Integritet. Resultater. Respekt.

 

Møte med ekstern styreleder

Pris for ekstern styreleder

Det koster ikke alltid mer

Det er ikke alltid det koster mer å engasjere en ekstern styreleder enn det ville ha gjort med en intern styreleder. Styret skal i de fleste sameier og borettslag ha honorar uansett. En ekstern styreleder letter gjerne arbeidet til øvrige styremedlemmer, og dermed kan man ofte endre fordelingen av honoraret innad i styret for å tilfredsstille en ekstern styreleders ønske om honorar.

 

Få profesjonell hjelp i styret

Noe av det vi bistår med

Struktur

Vi systematiserer driften av boligselskapet gjennom god planlegging, møteledelse og informasjonsflyt.

Forvaltning

La oss innhente tilbud og lyse ut arbeid på anbud, kontrahere håndverkere og anskaffe vedlikeholdsplaner eller tilstandsrapporter.

Økonomi

Vi gjennomgår økonomien til boligselskapet, gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere kostnader, og planlegger for en god økonomi.

Konflikthåndtering

Vi bistår som en nøytral og objektiv part. Følgelig er vi gjerne delaktig i å finne gode løsninger i pågående konflikter.

Erfaring og kompetanse

Våre styreledere er profesjonelle styreledere, og har årevis med erfaring og opparbeidet kompetanse.

Annet

Vi kan bistå med forhandlinger, utarbeidelse av dokumenter og årsmeldinger, og veldig mye mer.

Et ekte kvalitetsstempel

Anbefalt av Huseierne

Som eneste forvalter i Norge er vi anbefalt av Huseiernes Landsforbund