fbpx

Økonomisk rådgivning

Vi bidrar til å redusere risiko, øke inntjening og skape merverdi
Kontakt oss
Økonomisk rådgivning Agio Forvaltning

Dra nytte av vår erfaring

Komplisert lovgivning, økte regulatoriske krav og høy grad av konkurranse medfører et stadig økende behov for fagkompetanse ved etablering, drift og utvikling av foretak. 

Vår filosofi er at grundig planlegging, sammen med aktiv styring og kontroll, bidrar til økt lønnsomhet og begrensning av risiko. Vår erfaring som rådgivere gjør oss godt rustet til å bistå din bedrift med de fleste utfordringer og muligheter.

Sammen kartlegger vi dine behov, og tilrettelegger for en optimal økonomifunksjon.

Her er et utdrag av hvilke tjenester vi kan tilby:

 • Forretningsplan
 • Virksomhetsstyring
 • Personvern/GDPR
 • Holdingselskap/struktur
 • Økonomisjef, controller og annen bistand til interne økonomifunksjoner
 • Utarbeidelse av rapporterings- og kontrollrutiner
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser
 • Finansieringsanalyser
 • Øvrige relevante analyser
 • Finansieringsbistand 
 • Bistand når bedriften er i krise
 • Effektivisering
 • Tilrettelegging av rutiner
 • HR/Personalforhold
 • Søknader til bank, offentlige myndigheter m.m
 • Styrebistand
 • Bedriftsetablering
 • Forhandlinger og kontraktsinngåelser
 • Endring av selskapsform og struktur
 • Rådgivning i skattespørsmål
 • Rådgivning i spørsmål om merverdiavgift
 • Frivillig registrering
 • Justeringsregler
 • Gjennomføringen og det formelle knyttet til generalforsamlinger og styremøter
 • Ledelsesvurderinger 
 • Avvikling

Noen av våre største styrker er fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og variert erfaring. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom det din bedrift behøver hjelp med ikke finnes på listen over.