fbpx

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen av de vanligste spørsmålene våre forvaltningskonsulenter får, og kategorisert disse på denne siden. Dette har vi gjort slik at du kan få svar på dine spørsmål både enklere og rakskere!

Ofte stilte spørsmål

Generelt

HVOR FINNER JEG KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET?

Styret sin kontaktinformasjon er til enhver tid tilgjengelig i beboerportalen. Dersom ditt boligselskap ikke har beboerportal, kan du be om styrets kontaktinformasjon ved å sende en e-post til post@agioforvaltning.no

HVEM ER STYRELEDER I MITT SAMEIE/BORETTSLAG?

Informasjon om hvem som sitter i styret, og deres kontaktinformasjon, finner du i beboerportalen under «Mitt boligselskap.» Her finner du også kontaktinformasjonen til ditt boligselskaps faste forvaltningskonsulent i Agio Forvaltning.

HVORDAN SENDES INFORMASJON FRA AGIO FORVALTNING?

For å spare miljøet, sikre rask leveranse samt redusere kostnader for våre klienter, sender vi dokumenter på e-post. Styrene benytter også i stor grad e-post for å få ut informasjon til beboere.

I tilfeller hvor vi ikke har fått opplyst en e-postadresse, sender vi informasjon og fakturaer pr. post. Dersom du mottar papirpost fra oss, men har en e-postadresse, setter vi pris på om du tar deg tid til å sende denne til oss.

Dersom din postadresse på tilsendt faktura er feil, ber vi om å få opplyst korrekt adresse, da det alltid er viktig for oss å ha din korrekte postadresse. Husk
også å melde ifra senere ved eventuell endring av post- eller e-postadresse.

HVORDAN LOGGER JEG INN I STYREPORTALEN?

Innlogging i styreportalen gjøres direkte gjennom vår nettside, hvor du må trykke på Portal-knappen oppe til høyre i vinduet. Herfra kan du logge inn.

Dersom du ikke har logget inn i styreportalen før, må du lage deg en bruker.  Skriv inn din e-postadresse, og trykk på linken «Trykk her for å opprette en ny konto«. Velg ditt ønskede passord, og trykk på «Registrer«.

Du vil nå motta en e-post med en lenke for å bekrefte din e-postadresse. Trykk på lenken i e-posten, og din bruker er ferdig registrert. Du kan nå logge inn og bruke styreportalen!

HVORDAN LOGGER JEG INN I BEBOERPORTALEN?

Innlogging i beboerportalen gjøres direkte gjennom vår nettside, hvor du må trykke på Portal-knappen oppe til høyre i vinduet. Herfra kan du logge inn.

Dersom du ikke før har logget inn i beboerportalen, må du lage deg en bruker.  Skriv inn din e-postadresse, og trykk på linken «Trykk her for å opprette en ny konto«. Velg ditt ønskede passord, og trykk på «Registrer«.

Du vil nå motta en e-post med en lenke for å bekrefte din e-postadresse. Trykk på lenken i e-posten, og din bruker er ferdig registrert. Du kan nå logge inn og bruke beboerportalen!

HVOR FINNER JEG INNKALLINGER OG PROTOKOLLER FRA ÅRSMØTER?

Innkallinger og protokoller er til enhver tid tilgjengelige i beboerportalen. Disse sendes også ut til alle eiere av leiligheter både før og etter årsmøter og generalforsamlinger. 

HVORFOR HAR JEG IKKE MOTTATT FAKTURAER FOR FELLESKOSTNADER?

Det kan hende at e-posten fra oss har gått i din søppelpost. Sjekk søppelposten, og huk oss av som «trygg avsender» dersom du finner fakturaene der.

Ofte stilte spørsmål

Felleskostnader (husleie)

HVA ER FELLESKOSTNADER? HVA ER INKLUDERT I DISSE?

Felleskostnadene er summen av boligselskapets driftsutgifter, som må dekkes av eierne av leilighetene. Herunder ligger også eventuelle avdrag og renter på lån. Avdrag og renter kalles kapitalkostnader, og skilles ut på den månedlige fakturaen som egne produkter. 

NÅR SENDES FAKTURAER FOR FELLESKOSTNADER?

Vi fakturerer i utgangspunktet to ganger i året, primært i juni og desember. Da sender vi fakturaer for et halvt år. Det vil si at vi sender seks fakturaer i hver forsendelse. 

Fakturaene sendes pr. e-post til de vi har e-postadresse til. Til de vi ikke har e-postadresse til sendes fakturaerne pr. post.

Ved etablering av AvtaleGiro eller eFaktura i din bank, vil du ikke lenger motta fakturaer pr. post eller e-post, men få fakturaene direkte og månedlig direkte i din nettbank. 

HVORFOR HAR FELLESKOSTNADENE MINE ØKT?

Det er styret i boligselskapet som er ansvarlig for  driften av boligselskapet, og nivået på felleskostnadene. Dette spørsmålet må derfor rettes til styret.

HVORDAN OPPRETTER JEG AVTALEGIRO ELLER EFAKTURA?

Når du betaler en faktura i nettbanken, vil du automatisk få spørsmål om du ønsker å opprette AvtaleGiro eller eFaktura. Du kan også kontakte banken din og be om AvtaleGiro eller eFaktura. Husk å sette maksimumsbeløpet litt høyere enn felleskostnadene, slik at du tar høyde for en eventuell økning i felleskostnader. 

KAN AGIO FORVALTNING OPPRETTE AVTALEGIRO ELLER EFAKTURA FOR MEG?

Vi kan ikke opprette AvtaleGiro eller eFaktura for deg. Dette må du gjøre selv i nettbanken. Alternativt kan du ta kontakt med banken din for bistand.

KAN JEG BYTTE FORFALLSDATO FOR FELLESKOSTNADENE?

Nei. Forfallsdatoen for felleskostnadene er fast, og kan ikke endres av hensyn til boligselskapets likviditet og betalingsevne.

HVA ER FORFALLSDATO FOR FELLESKOSTNADENE?

Felleskostnadene forfaller den 20. hver måned.

KAN JEG BRUKE SAMME KID-NUMMER NÅR JEG BETALER FOR FLERE MÅNEDER?

Ja. Hos osss kan du bruke samme KID-nummer for flere måneder. Det er viktig å benytte KID-nummer ved betaling, da det er eneste måte for oss å elektronisk knytte din betaling til dine fakturaer.

HVILKEN PERIODE GJELDER DEN MÅNEDLIGE FAKTURAEN FOR?

Hver månedlige faktura har fakturadato den første i måneden, og forfallsdato den 20. i måneden. Fakturaen for felleskostnader gjelder for hele den aktuelle måneden. For eksempel:

Dersom du mottar en faktura i januar med fakturadato 01.01. og forfallsdato den 20.01. så gjelder fakturaen for 01.01. – 31.01.

KAN JEG FÅ UTSETTELSE MED BETALING AV FELLESKOSTNADER?

Nei. I utgangspunktet må felleskostnadene betales ved forfall.

BETALES FELLESKOSTNADENE TIL AGIO FORVALTNING?

Felleskostnadene betales til boligselskapet, og kommer inn på boligselskapets konto. Felleskostnadene betales med andre ord ikke til Agio Forvaltning. Vi bistår derimot boligselskapet med innkrevingen av felleskostnadene.

HVA SKJER OM JEG IKKE BETALER VED FORFALL?

I første omgang vil du motta en SMS-påminnelse. Dersom du fortsatt ikke betaler vil du motta en purring med purregebyr. Dersom du fortsatt ikke betaler vil det påløpe renter og gebyrer.

HVOR MYE AV FELLESKOSTNADENE GÅR TIL Å BETALE NED PÅ GJELD?

Dette avhenger av størrelsen på lånet, og om boligselskapet har avdragsfrihet på lånet eller ikke. Uansett så skiller vi ut renter og avdrag på de månedlige fakturaene for alle våre klienter med lån. På denne måten får eierne full oversikt over hvor mye som betales ned på lånet.

HVA SKJER MED FELLESKOSTNADENE DERSOM JEG BETALER NED LÅNET?

Dersom boligselskapet ditt har inngått IN-ordning, og du betaler ned din andel av fellesgjelden, så vil kapitalkostnadene bli borte på den månedlige fakturaen. Totalsummen på den månedlige fakturaen vil med andre ord reduseres, ettersom du ikke lenger betaler renter og avdrag.

JEG HAR KJØPT LEILIGHET. KAN JEG BRUKE SELGERS FAKTURA?

Nei. Vent til du mottar din egen faktura og informasjonspakke fra oss. 

JEG HAR KJØPT LEILIGHET. NÅR KOMMER FAKTURAER FOR FELLESKOSTNADER?

Fakturaer og en informasjonspakke fra oss sendes ut et par dager etter overtakelse. Dersom din e-postadresse er registrert hos oss, vil du motta både fakturaer og informasjon pr. e-post. 

Ofte stilte spørsmål

Tredjepartsopplysniger (ligningsoppgaver)

NÅR SENDES OPPLYSNINGENE UT?

Tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) sendes ut i løpet av februar måned. Ta kontakt med oss via post@agioforvaltning.no dersom du ikke har mottatt dine opplysninger.

Husk at e-poster fra oss av og til går i søppelposten. Derom du finner oss der er det supert om du huker oss av som «trygg avsender.»

HVILKE POSTER I SKATTEMELDINGEN GJELDER ANDEL I BOLIG?

Tredjepartsopplysningene genereres ut fra boligselskapets regnskapstall, og fordels disse på hver enkelt eier i boligselskapet.

Andel inntekter (post 2.8.1) er hver eiers andel av de skattepliktige inntektene i boligselskapet. Dette kan eksempelvis være renteinntekter.

Andel kostnader (post 3.3.4) er hver eiers andel av de fradragsberettigede kostnadene.  Et eksempel på slike kostnader er rentekostnder.

Andel formue (post 4.5.3) dreier seg om hver eiers andel av de samlede eiendelene, eksempelvis boligselskapets bankinnskudd.

Andel gjeld (post 4.8.2) er hver eiers andel av boligselskapets langsiktig gjeld, eksempelvis lån i banken.

JEG HAR MOTTATT EN ERSTATNINGSOPPGAVE. HVA ER DET?

Dersom du har mottatt en erstatningsoppgave, har vi mottatt ny informasjon om boligselskapet etter at de første tredjepartsopplysningene ble sendt ut. Du skal da forholde deg til erstatningsoppgaven istedenfor deopprinnelige tredjepartsopplysningene.

Erstatningsoppgave = erstatter tidligere tilsendte tredjepartsopplysninger

HVORDAN FORDELES OPPLYSNINGENE NÅR EN LEILIGHET HAR FLERE EIERE?

Opplysningene fordeles i utgangspunktet likt på antall eiere av leiligheten. Vi setter riktignok opp eierfordelingen i henhold til informasjonen vi mottar fra megler. La oss ta et eksempel:

Dersom én person eier 90 % av leiligheten, og den andre 10 % av leiligheten, og vi har fått opplyst dette av megler, fordeles også tredjepartsopplysningene med 90 % på den ene av eierne og 10 % på den andre eieren. 

Dersom dere har en annen eierfordeling enn 50/50, anbefales det at dere ser over beløpene i skattemeldingen og eventuelt endrer disse slik at beløpene blir riktige i henhold til faktisk eierfordeling.

Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere mener vi ikke har registrert riktig eierfordeling, så skal vi selsvagt oppdatere våre systemer. 

Fant du ikke svaret på spørsmålet ditt? Bruk gjerne kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med oss!