fbpx

VI BISTÅR UTBYGGERE GJENNOM HELE PROSESSEN

ETABLERING OG STIFTELSE

 

Vi etablerer, stifter, rådgir og tilrettelegger

Få tilsendt vår etableringspakke
Konseptbygg av Agio Forvaltning

dra nytte av vår ekspertise

Total bistand

Vi har lang erfaring med tilrettelegging for utbyggere og stiftelser av boligselskaper.

Gjennom tett samarbeid med utbygger bistår vi med spisskompetanse. Vi tar oss av det formelle, samtidig som vi leverer gode råd og innspill underveis.

Vi seksjonerer, fradeler og sammenslår tomter og bygg. Vedtekter, husordensregler og åpningsbudsjett leveres klart og ferdig – allerede før salgsstart på prosjektet.

gjør som våre klienter

«Agio Forvaltning bistår oss gjennom hele prosessen, fra før salgsstart til etter at prosjektet er ferdigstilt og overlevert. Agio setter opp organisasjonsstruktur, gjennomfører alle stiftelser og er aktivt rådgivende. Dette fristiller mye tid for oss, som vi kan bruke på det vi gjør best.»

Andreas Bøifot, Prosjektleder, Peab Eiendomsutvikling

prosessen

Vi forenkler det administrative

Nødvendige dokumenter

Vi budsjetterer, utformer vedtekter, husordensregler og stiftelsesdokmenter. Disse står klare før salgsstart!

organisasjonsform

Sammen med utbygger blir vi enige om hvilken organisasjonsform og -struktur som er mest hensiktsmessig for det aktuelle prosjektet. 

l

stiftelse og drift

Når prosjektene er klare for overlevering til kjøperne, er det vi som gjennomfører hele stiftelsen av boligselskapene og eventuelle velforeninger. 

vi bistår med det meste

«Teamet til Agio Forvaltning er effektive, dyktige og veldig «hands on. De er løsningsorienterte, og bistår ofte med mer enn vi forventer av avtalen.»

Torje Bårdsen, Daglig leder, Consept Eiendom AS

et utvalg av våre klienter

Vi jobber med noen av de største utbyggerne i Norge

Consept Eiendom

Et godt samarbeid fra første dag

«Samarbeidet med Agio Forvaltning har vært en god reise fra første dag. For oss er det viktig med presisjon og service i alle ledd mot våre kjøpere. Agio Forvaltning har håndtert dette med god kvalitet, kunnskap og ikke minst meget god oppfølging.»

Tonje Marie Haugbro, Direktør boligsalg, Thon Eiendom