fbpx

Regnskap bedrift

God service, økonomisk trygghet og bedre inntjening
Kontakt oss
Regnskapsmøte regnskap Agio Forvaltning

Regnskapstjenester

Agio forvaltning er totalleverandør av økonomiske tjenester og tilbyr regnskapstjenester for bedrifter innen de fleste bransjer og organisasjonsformer. Som autorisert regnskapsførerselskap vil vi gjennom kompetanse, trygghet og god service ta hånd om dine verdier.

Våre regnskapstjenester

 • Eget fakturamottak
 • Elektronisk fakturabehandling
 • Mottak og arkivering av bilag fra kunde
 • Effektivisering av dokumenthåndtering
 • Postering av inngående faktura, utgående faktura, betalingsbilag, bankbilag, m.m.
 • Løpende avstemming av balanse- og resultatregnskapskonti
 • Lønnsføring og rapportering for ansatte, inkl. diverse trekk, bidragstrekk, m.m.
 • Innrapportering av mva pr. termin
 • Innrapportering av aga og forskuddstrekk pr. termin
 • Utarbeiding av kvartalsregnskap
 • Reskontroføring av kunde og leverandør
 • Diverse innrapporteringer til det offentlige
 • Arkivering av bilag iht. regnskapsloven
 • Klargjøring av regnskap til årsavslutning
 • Kontaktperson for revisor vedrørende revisjon
 • Rådgivning vedrørende skattespørsmål for årsavslutning
 • Rådgivning opp mot finansieringsinstitusjoner

Tilpasset og rådgivende regnskapsføring

Vi tilpasser oss våre klienters behov og kan operere som alt fra totalleverandør av regnskapstjenester, til å gi bistand i utvalgte oppgaver. Vi er opptatt av å finne løsninger som hjelper våre klienter med å drifte på en optimal måte, med et best mulig beslutningsgrunnlag. Ved å ta aktiv part i våre klienters daglige drift kan vi rådgi og følge opp på en personlig og presis måte.

«Teamet til Agio Forvaltning leverer mer enn bare profesjonell regnskapsføring. De følger opp med informasjon og gode råd til oss klienter. Og alltid med en hyggelig tone og et smil.»
Magnus Millenvik Daglig leder, Happenack AS

Våre medarbeidere har erfaring fra et bredt utvalg av regnskapssystemer, noe som gjør oss tilpasningsdyktige i forbindelse med valg av systemløsning.

Regnskap tilpasset dine behov Agio Forvaltning

Hva kan du forvente av Agio Forvaltning som regnskapsfører?

I Agio Forvaltning er vi genuint opptatt av våre klienter og det er viktig for oss å være tilgjengelig når store og små utfordringer oppstår. Du kan derfor forvente å få bistand og råd for deres økonomi og drift i tillegg til at vi tar oss av den generelle regnskapsføring fra A til Å. Gjennom aktiv kommunikasjon, løpende regnskapsførsel og god tilgjengelighet, vektlegger vi å kjenne våre klienters situasjon og målsetninger. På denne måten får vi en helhetlig forståelse av våre klienters drift og økonomi. Dette bidrar til leveranse av effektive og tilpassede tjenester av ypperste kvalitet.

Agio Forvaltning er stolt medlem av Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon, med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen. 

Her er fire grunner til å velge et medlemsbyrå av Regnskap Norge

Det stilles krav til etterutdanning, samt at alle medlemmer er autoriserte. Regnskap Norge yter faglige tjenester og driver en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet for å holde medlemmene faglig oppdatert.

En del av kvalitetskontrollordning, som innebærer at alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollvirksomheten skal bidra til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og følger pålagte lover og bransjestandarder.

Har pliktige forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Har et disiplinærsystem som åpner for at misfornøyde kunder kostnadsfritt kan klage på regnskapsfører.

Nyheter fra Regnskap Norge

Regnskap Norge Siste nytt fra Regnskap Norge