fbpx

Med fokus på bærekraft

Bærekraft og sosialt ansvar

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

FN sine tre elementer i bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvling

FN sine tre dimensjoner

For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder:

  1. Klima og miljø
  2. Økonomi
  3. Sosiale forhold

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Da oppnår vi bærekraft både for mennesker og miljøet.

Klima og miljø

Verden står i økende grad overfor en klimakrise som følge av menneskeskapte klimagassutslipp, først og fremst på grunn av brenning av olje, kull og gass.

Klimaendringene fører til at samfunnene vi lever i må endres. Både for å forhindre ytterligere oppvarming, og for å tilpasse oss de endringene som skjer.

Økonomi

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

I verden i dag er det et økende gap mellom fattige og rike. Fattigdom og ulikhet er en kilde til uro og splittelse i befolkningen, og kan gi grobunn til konflikt og politiske opprør. Dette truer en bærekraftig utvikling.

Sosiale forhold

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette.

Å investere i utdanning er et viktig bidrag til å redusere fattigdom, der utdanning for jenter har en særlig stor effekt internasjonalt.

vårt arbeid

Mål for bærekraft

Bærekraft og sosialt ansvar er viktig for oss i Agio Forvaltning. Det lokale er alltid viktig, men som en nasjonal aktør innen forretningsførse, forvantling og regnskap, er også det nasjonale viktig. 

FNs mål for bærekraft består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom spørreundersøkelsen My World.

I Agio Forvaltning fokuserer vi spesielt på delmålene under.

Agio Forvaltning fokuserer påbærekraft

Vi har spesielt fokus på følgende bærekraftsmål