fbpx

Regnskap Norge

Et kvalitetsstempel
Kontakt oss

Agio Forvaltning er stolt medlem av Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon, med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen. 

Fire grunner til å velge et regnskapsbyrå som er medlem i Regnskap Norge

Krav om etterutdanning, samt at alle medlemmer er autoriserte. Regnskap Norge yter faglige tjenester og driver en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet for å holde medlemmene faglig oppdatert.

Kvalitetskontrollordning som innebærer at alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollvirksomheten skal bidra til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og følger pålagte lover og bransjestandarder.

Pliktige forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Disiplinærsystem som åpner for at misfornøyde kunder kostnadsfritt kan klage på regnskapsfører.

Nyheter fra Regnskap Norge

[feedzy-rss feeds=»https://www.regnskapnorge.no/regnskapnorgerss»]