fbpx

Huseiernes Landsforbund

Agio Forvaltning samarbeider med Huseiernes Landsforbund

Agio Forvaltning har lenge lett etter større, nasjonale samarbeidspartnere for å styrke vårt tilbud til sameier og borettslag. I den anledning begynte samtalene og utviklingen av samarbeidet med Huseiernes Landsforbund. Huseiernes Landsforbund var en naturlig samarbeidspartner for Agio Forvaltning. Huseierne er også en uavhengig aktør, som setter medlemmene først. Vårt samarbeid med Huseiernes Landsforbund åpner døren for tilgang til fantastiske fordeler, nå også for de som bor i et sameie eller borettslag.

Trykk her for å lese om samarbeidet i artikkelen fra Nord24
(vi gjør oppmerksom på at artikkelen er en pluss-sak).

Medlemsfordeler

Agio Forvaltning har svært gunstige samarbeidsavtaler for sameier og borettslag vi forvalter. Vi har riktignok ikke tidligere tilbydd medlemsfordeler slik boligbyggerlag gjør. Vi ville riktignok forsikre oss om at avtalen vi inngikk ga størst og best nytte for alle våre kunder uavhengig av om det gjaldt et sameie eller et borettslag, og uavhengig av geografisk plassering. Vi er trygge på, og stolte av, at fordelene Agio Forvaltning nå tilbyr gjennom samarbeidet med Huseiernes Landsforbund, er av en kvalitet vi i Agio Forvaltning kan stå inne for.

 

Vedlikeholdsplan

Mange sameier og borettslag drifter uten vedlikeholdsplaner. Agio Forvaltning anbefaler vedlikeholdsplaner for alle sameier og borettslag vi forvalter, da bygningsmassene til sameier og borettslag gjerne er verd utallige millioner kroner – verdier som forringes uten godt vedlikehold.

Erfaringsmessig, gjennom sameiene og borettslagene vi forvalter som har vedlikeholdsplaner, ser vi at disse er svært kostbare. I tillegg er de enten kjøpt og utarbeidet av forvaltningsselskapet de hadde før oss, eller av takstmenn og selskaper som selv utfører vedlikeholdet.

Agio Forvaltning har derfor lenge ønsket å kunne tilby vedlikeholdsplaner fra uavhengige aktører – slik at det er et klart skille mellom de som foretar taksten og setter opp vedlikeholdsplanen, og de som faktisk skal utføre vedlikeholdet. Etter anbefaling fra Agio Forvaltning, har Huseiernes Landsforbund opprettet et eget selskap for håndtering av vedlikeholdsplaner. Videre har Huseierne engasjert uavhengige takstmenn rundt omkring i landet for å gjennomføre tilstandsvurderingen av bygningsmassene. Resultatet er særdeles gode og detaljerte vedlikeholdsplaner til banebrytende priser!

 

Lansering av samarbeidet

Vi i Agio Forvaltning gleder oss til å lansere samarbeidet med Huseiernes Landsforbund nasjonalt i januar 2021. 

 

Huseiernes Landsforbund Agio Forvaltning
Tilstandsrapport Huseiernes Landsforbund Agio Forvaltning

Forretningsførsel sameier og borettslag

Våre dedikerte forvaltere og digitale systemer gjør styrehverdagen enkel, oversiktlig og effektiv.

Regnskap bedrift

Tilpassede regnskapstjenester. Vår kompetanse, effektivitet og høye servicegrad bidrar til økt lønnsomhet.