fbpx

Skal styret ha styrehonorar?

Har styret krav på styrehonorar?

Vi får ofte spørsmål om styreleder og styremedlemmer i sameier og borettslag har krav på styrehonorar. Mange lurer også på hva styrehonoraret bør utgjøre. Styrehonorar er ikke obligatorisk, hverken i borettslag eller boligsameier, og styret har dermed ikke krav på honorar uten videre.

Hverken eierseksjonsloven eller borettslagsloven pålegger boligselskaper å fastsette styrehonorar, men begge lovene fastslår at det er opp til generalforsamlingen eller årsmøtet å vedta om boligselskapet skal fastsette et vederlag til styremedlemmene. Generalforsamlingen eller årsmøtet bestemmer også størrelsen på vederlaget.

Hva bør styrehonoraret utgjøre?

I vårt arbeid ser vi at det er variasjoner i hvorvidt styrehonorar praktiseres, og også i størrelsen på styrehonorarene. Vår generelle anbefaling er at eventuelle honorar står i stil til både størrelsen på boligselskapet, men også arbeidet styret utfører. Arbeidet som styremedlem i et lite sameie kan være vel så krevende som i et stort borettslag. Det er også verdt å tenke på at et motivert og hardtarbeidende styre er et av hovedfundamentene i et velfungerende boligselskap. Å investere i insentiver til styret kan derfor gi god avkastning i form av godt styrearbeid, god oversikt og trivsel i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om styrehonorar i et boligselskap vi i Agio Forvaltning forvalter, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi tilbyr markedets beste service til borettslag og sameier

Les mer her!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...