fbpx

Skal styret ha styrehonorar?

Har styret krav på styrehonorar?

Vi får ofte spørsmål om styreleder og styremedlemmer i sameier og borettslag har krav på styrehonorar. Mange lurer også på hva styrehonoraret bør utgjøre. Styrehonorar er ikke obligatorisk, hverken i borettslag eller boligsameier, og styret har dermed ikke krav på honorar uten videre.

Hverken eierseksjonsloven eller borettslagsloven pålegger boligselskaper å fastsette styrehonorar, men begge lovene fastslår at det er opp til generalforsamlingen eller årsmøtet å vedta om boligselskapet skal fastsette et vederlag til styremedlemmene. Generalforsamlingen eller årsmøtet bestemmer også størrelsen på vederlaget.

Hva bør styrehonoraret utgjøre?

I vårt arbeid ser vi at det er variasjoner i hvorvidt styrehonorar praktiseres, og også i størrelsen på styrehonorarene. Vår generelle anbefaling er at eventuelle honorar står i stil til både størrelsen på boligselskapet, men også arbeidet styret utfører. Arbeidet som styremedlem i et lite sameie kan være vel så krevende som i et stort borettslag. Det er også verdt å tenke på at et motivert og hardtarbeidende styre er et av hovedfundamentene i et velfungerende boligselskap. Å investere i insentiver til styret kan derfor gi god avkastning i form av godt styrearbeid, god oversikt og trivsel i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om styrehonorar i et boligselskap vi i Agio Forvaltning forvalter, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi tilbyr markedets beste service til borettslag og sameier

Les mer her!

Siste nytt

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest Lasse Jensen-Aaris forlater sin stilling som forvaltningssjef i Agio Forvaltning fra nyttår. Dette til fordel for rollen som konserndirektør i Agio Invest. Lasse har vært forvaltningssjef siden oppstarten...

Budsjett 2022

Budsjett 2022

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Vervekampanje 2021

Vervekampanje 2021

Verv en kunde og få en iPad! Agio Forvaltning er i sterk vekst, og stadig flere borettslag og sameier ønsker høyest mulig kvalitet på sin forretningsførsel - til markedsledende priser. Kjenner du noen som er er styreleder eller styremedlem i et sameie eller...