fbpx

Forretningsfører for sameie og borettslag

Få komplett tilbud på forretningsførsel helt uten skjulte kostnader. Vi gjør styrehverdagen enklere
Kontakt oss
Boligselskaper eiendomsskatt Agio Forvaltning

Regnskapsfører for sameie

Ved å bruke Agio Forvaltning som forretningsfører for ditt sameie eller borettslag frigjøres kapasitet og tid fra styret. Samtidig kan styret være trygg på at det legges opp til sunn økonomistyring, og at regnskapsføring blir gjort korrekt og i henhold til enhver tids gjeldende lovverk. Vår målsetning er at din hverdag som styreleder, styremedlem eller eier skal være så enkel og oversiktlig som mulig. Ved å ta i bruk vår nettportal og modul for fakturabehandling får du full oversikt over viktige dokumenter, protokoller, rapporter og fakturaer – kun et par tastetrykk unna. Gjennom portalen kan styret også enkelt kommunisere med beboere, avholde digitale styremøter og signere protokoller.

Hva er en forretningsfører?

En forretningsfører fungerer som støttespiller for styrer i sameier og borettslag. Dette kan innebære regnskapsføring og ansvar for virksomhetens økonomiske oppgaver, eller totalansvar for både økonomiske og administrative oppgaver. Å benytte seg av en forretningsfører frigjør styret for tid som heller kan prioriteres på daglig drift og vedlikehold.

Det er lovpålagt for borettslag og sameier å føre regnskap. Det er likevel mange styrer som opplever at denne jobben er tidkrevende og utfordrende. Vi har lang erfaring med sameier og borettslag, har systemer spesielt tilpasset for sameier og borettslag, og vet hva som kreves for å føre et ryddig og strukturert regnskap.

Som forretningsfører for et sameie eller borettslag tar vi ansvar for:

 • Regnskap og rapportering
 • Innkreving av fellesutgifter og kapitalkostnader
 • Avregninger
 • Betaling av regninger fortløpende
 • Bistand i kontakt med myndigheter og naboer
 • Bistand i disponering av inntjente felleskostnader

Sameier med 21 eller flere seksjoner er pålagt å ha godkjent revisor. Dette gjelder også alle borettslag. Vi tar oss av all korrespondanse med revisor, og benytter dyktige revisorer til godkjenning og kontroll av regnskap. Styret i et sameie eller borettslag forvaltet av oss behøver derfor ikke tenke på revisor. 

Vår forretningsførsel inkluderer blant annet

 • AvtaleGiro og eFaktura
 • Fakturamottak
 • Fast, dedikert forretningsfører
 • Fakturering av andel fellesgjeld og felleskostnader hver måned
 • Regnskapsføring og bilagsbehandling
 • Avstemming av bankkonto, kunder, leverandører etc
 • Betalingstjenester
 • Fullstendig restanseoppfølging gjennom profesjonell samarbeidspartner
 • Nettbankadministrasjon
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet
 • FLOW fakturabehandlingssystem
 • Cantor regnskapsrapportering
 • Utarbeiding av årsregnskap for driftsår, inkl. lovpålagte noter
 • Presentasjon av årsregnskap på generalforsamling/årsmøte
 • Utarbeiding av komplette budsjettforslag
 • Elektronisk innsending av alle offentlige oppgaver
 • Elektronisk signering med BankID av alle dokumenter
 • Veiledning for styret til styrearbeid
 • Lønnsføring for styret og ansatte, samt innsending av lønns- og trekkoppgave for driftsåret
 • Innsending av endringsmeldinger i regi av styret til Brønnøysundregistrene
 • Styreportal som blant annet inneholder fakturabehandling, regnskapsrapportering, elektronisk arkiv for innkallinger, protokoller, nyhetsbrev, regnskapsrapportering, dokumentmaler, lovsamling, forsikringsdokumenter, beboerliste med epostutsendelse, m. m.
 • Beboerportal gir hjemmelshaver tilgang til dokumenter som vedtekter, husordensregler, innkallinger, protokoller, m.m. Hjemmelshaver har også full tilgang til sin egen kundespesifikasjon, faktura, innbetalinger, restanser. m.m. Beboerportal er valgfritt og kan trekkes ut av tilbudet.

Proaktiv og personlig forretningsførsel

I Agio Forvaltning er vi opptatt av at våre klienter får tett og personlig oppfølging. Derfor får sameier og borettslag en fast forretningsfører. Dette sikrer at styret kan føle seg trygg på at deres sameie eller borettslag til enhver tid driftes på en fordelaktig måte. Våre forretningsførere vil gjøre seg godt kjent med borettslaget/sameiet, og bli en aktiv partner for prisinnhenting og forhandlinger med tjenestetilbydere innen forsikring, strøm, TV- og internett-tjenester, vedlikehold m.m.

Erfaringsmessig opplever at vi våre nye klienter kan gjøre betydelige besparelser.

Corporate buildings

Trygge og fordelaktige samarbeidspartnere gir reduserte kostnader

Vi har foretrukne samarbeidspartnere med svært fordelaktige avtaler for våre klienter. Innen forsikring samarbeider vi med Gjensidige Forsikring for å tilpasse en forsikringsavtale ideell for deres behov. Vi administrerer også eventuelle skadesaker som oppstår helt kostnadsfritt, fra vi får beskjed om skaden til skadeoppgjøret er utbetalt. Kravia er vår profesjonelle partner i innfordringsprosesser, og bidrar til at oppfølging og purring på utestående fordringer behandles så effektivt og sømløst som mulig. Kombinert med vår tette oppfølging, sikrer dette at styret kan være trygg på at utestående fordringer blir betalt – helt kostnadsfritt.

For å oppnå best mulig pris ønsker vi konkurranse mellom tjenestetilbydere. Etter styrets ønske sender vi derfor ut tilbudsforespørsler til flere aktører for å oppnå best mulig pris og produkt. Dette kommer styret, beboere og leietakere til gode, ved reduserte priser på felleskostnader og leie.