fbpx

Budsjett 2022

Hvorfor er budsjettet viktig?

Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette kostnader som kan oppstå i løpet av et driftsår. På den måten sparer man sameiet eller borettslaget for unødvendige låneopptak. Ofte er det nemlig dyrere å låne som et borettslag eller sameie enn som privatperson.

 Vi i Agio Forvaltning opererer med en moderne budsjettløsning som baserer seg på boligselskapets faktiske, økonomiske situasjon. Basert på vår kunnskap om deres situasjon, setter vi opp et komplett budsjettforslag. Forslaget hensyntar økningen i generell konsumprisindeks, samt dekning av mindre vedlikeholdskostnader og andre uforutsette utgifter.  

Hvordan arbeide med budsjettet?

Vårt tips til styret når de skal sette i gang budsjettarbeidet er å se på kostnadssiden i budsjettet først. Vi anbefaler at man går gjennom post for post, og fyller inn sine planlagte kostnader som avviker fra vårt forslag. Et borettslag eller sameie sine kostnader består ofte hovedsakelig av faste kostnader. Disse kan eksempelvis være:

I tillegg er det viktig å føre inn kostnader knyttet til eventuelle vedlikeholdsprosjekter, eller andre tiltak årsmøtet eller generalforsamlingen har vedtatt.

Se deretter på totaloversikten i budsjettet for å se om dagens felleskostnader er nok til å dekke kostnadene, og samtidig gi et sunt overskudd. Dersom budsjettet viser et negativt resultat etter at kostnadene er lagt inn, kan inntektene enkelt justeres ved å føre inn en prosentvis økning av felleskostnadene i budsjettforslaget vårt.   

Viktige momenter i 2022

I år er kanskje det største usikkerhetsmomentet strømpriser. Dersom boligselskapet har store, årlige strømkostnader, er det derfor lurt å undersøke litt rundt strømprisene. Vi i Agio Forvaltning vil undersøke om det foreligger prognoser for strømprisene i deres aktuelle område.

I tillegg har styringsrenten nylig blitt endret. Videre har det varslet at renten vil heves ytterligere i løpet av 2022. Dersom boligselskapet dere budsjetterer for har høy fellesgjeld, er dette noe som kan gjøre store utslag på årets finanskostnader. Vi i Agio Forvaltning vil ta høyde for også dette i våre budsjettforslag, og åpner selvsagt også opp for styrenes egne vurderinger. Vi vil også holde styrene oppdatert på informasjon vedrørende eventuelle rentehevinger.

Inkluder kostnader til vedlikehold

Et styre i et borettslag eller sameie forvalter enorme verdier. Derfor er det viktig å ha fokus på vedlikehold, og å årlig sette av midler til vedlikehold. Dette er også grunnen til at vi i våre forslag til budsjett alltid budsjetterer med vedlikeholdsplanen vi tilbyr gjennom Huseierne. Vedlikeholdsplanen er selvfølgelig helt frivillig, og kan enkelt fjernes fra budsjettet. Vi anbefaler riktignok alle våre klienter å benytte seg av en vedlikeholdsplan, eller på en annen måte ha god kontroll på bygningsmassenes tilstand og behov for vedlikehold!

Les mer om vedlikeholdsplanen vi tilbyr gjennom Huseierne her

Sett av tid til styrebehandling

Alle våre klienter har mottatt informasjon om at våre budsjettforslag sendes ut i løpet av ukene som kommer. Budsjettene må styrebehandles, og sendes oss i retur så snart de er ferdigbehandlet. Dette for å sørge for at vi får tilstrekkelig med tid til å gjøre eventuelle endringer i det som skal utfaktureres beboerne.

Vi anmoder derfor om at styret allerede nå ser på aktuelle datoer for å styrebehandle budsjettet. Husk at deres faste forvalter i Agio Forvaltning gjerne tar et budsjettmøte med dere.

Lykke til med budsjetteringen for 2022!

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...