fbpx

Med HomeNet får du tilgang til et av de to nasjonale fibernettene i Norge

Gjennom vår samarbeidsavtale med HomeNet kan du få lynraskt internett med fiber til svært gunstige avtalevilkår. HomeNet leverer hastigheten, og du bestemmer innholdet.

Nå kan du velge selv hva du vil betale for

Din fart, din frihet
Denne avtalen passer for boligselskaper som ønsker en fremtidsrettet avtale hvor fri internetthastighet med full WiFi-dekning er inkludert, mens TV-pakkene er valgfrie. Avtalen er laget fordi nesten alle beboere ønsker Internett, mens stadig flere ønsker å velge TV-pakke selv, eller kun ha Internett fra HomeNet.

Ditt valg, din pris
Dette er avtalen for boligselskaper som vil gi alle beboere frihet til å velge både Internett- og TV-pakke selv. Med denne avtalen får borettslaget lave fellesutgifter, og alle beboerne får velge fritt hva som passer dem. De kan til og med velge bort TV eller Internett hvis de vil. 

Kontaktperson i HomeNet

Trond Agnar Hanssen

Kontaktperson nybygg

Knut Tore Rugland