fbpx

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig?

Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette kostnader som kan oppstå i løpet av et driftsår. På den måten sparer man sameiet eller borettslaget for unødvendige låneopptak. Ofte er det nemlig dyrere å låne som et borettslag eller sameie enn som privatperson.

 Vi i Agio Forvaltning opererer med en moderne budsjettløsning som baserer seg på boligselskapets faktiske, økonomiske situasjon. Basert på vår kunnskap om deres situasjon, setter vi opp et komplett budsjettforslag. Forslaget hensyntar økningen i generell konsumprisindeks, samt dekning av mindre vedlikeholdskostnader og andre uforutsette utgifter.  

Hvordan arbeide med budsjettet?

Vårt tips til styret når de skal sette i gang budsjettarbeidet er å se på kostnadssiden i budsjettet først. Vi anbefaler at man går gjennom post for post, og fyller inn sine planlagte kostnader som avviker fra vårt forslag. Et borettslag eller sameie sine kostnader består ofte hovedsakelig av faste kostnader. Disse kan eksempelvis være:

I tillegg er det viktig å føre inn kostnader knyttet til eventuelle vedlikeholdsprosjekter, eller andre tiltak årsmøtet eller generalforsamlingen har vedtatt.

Se deretter på totaloversikten i budsjettet for å se om dagens felleskostnader er nok til å dekke kostnadene, og samtidig gi et sunt overskudd. Dersom budsjettet viser et negativt resultat etter at kostnadene er lagt inn, kan inntektene enkelt justeres ved å føre inn en prosentvis økning av felleskostnadene i budsjettforslaget vårt.   

Arbeid med budsjett skal være enkelt

For oss i Agio Forvaltning er det viktig at styrets arbeid med budsjettet er enkelt. Derfor utarbeider vi komplette forslag til budsjett. Forslagene er utarbeidet i Excel, og er interaktive. På denne måten er det i stor grad bare justeringer og tilføringer styret behøver å ta stilling til i sitt budsjettarbeid.

Inkluder kostnader til vedlikehold

Et styre i et borettslag eller sameie forvalter enorme verdier. Derfor er det viktig å ha fokus på vedlikehold, og å årlig sette av midler til vedlikehold. Dette er også grunnen til at vi i våre forslag til budsjett alltid budsjetterer med vedlikeholdsplanen vi tilbyr gjennom Huseierne. Vedlikeholdsplanen er selvfølgelig helt frivillig, og kan enkelt fjernes fra budsjettet. Vi anbefaler riktignok alle våre klienter å benytte seg av en vedlikeholdsplan, eller på en annen måte ha god kontroll på bygningsmassenes tilstand og behov for vedlikehold!

Les mer om vedlikeholdsplanen vi tilbyr gjennom Huseierne her

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Som følge av koronaviruset og smittevernstiltak vil ikke Frelsesarmeens sorte gryter være å finne rundt omkring i byen i år. Vi i Agio Forvaltning vet at dette har stor innvirkning for Frelsesarmeen sin juleaksjon, og dermed går utover de som trenger litt ekstra i...