fbpx

Covid-19 – Hva kan styrene gjøre når boligeierne får betalingsproblemer?

Styrene og Agio Forvaltning mottar en del spørsmål om hvordan boligselskapets styre og vi som forvalter skal håndtere eventuelle betalingsproblemer hos boligeierne, samt konsekvenser av dette.

Kan boligselskapet ettergi felleskostnader for en boligeier som har betalingsproblemer?

Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor boligselskapet er å betale felleskostnader hver måned. For å sikre boligselskapets økonomi er det etablert faste regler og rutiner for hvordan dette skal gjennomføres. Vår mening er at styret i boligselskapet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28).

I første omgang råder vi styrene til å oppfordre boligeierne med mulige betalingsproblemer til å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.

Avdragsfrihet på lån

En eventuell endring av låneavtalen, for eksempel avdragsfrihet en periode, forutsetter av selskapets långivere godtar dette. Hvis boligselskapet har lån som er knyttet til IN-ordning, så følger det av avtaleverket at man ikke kan få avdragsfrihet eller forlengelse av nedbetalingstiden.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål angående betalingsproblemer i boligselskap vi forvalter.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...