fbpx

Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar i borettslag

Et spørsmål som ofte oppstår i borettslag, er hvem som har vedlikeholdsplikt for hva. Som et resultat av usikkerhet rundt vedlikeholdsplikten får vi også ofte spørsmål om hvem som har erstatningsansvaret i ulike situasjoner.

Andelseiers plikt til å vedlikeholde andelen er i hovedsak regulert av borettslagsloven § 5-12. I disse fremkommer det at andelseieren skal holde andelen i forsvarlig stand.

I all hovedsak omfatter andelseiers vedlikeholdsplikt det som finnes inne i andelen. Dette inkluderer eksempelvis sluk og rør, ledninger, inventar og innvendige flater. Dette inkluderer tapet, gulv, listverk, skap og benker, og innvendige dører med karmer. Det er også andelseiers plikt å utbedre tilfeldige skader dersom dette er nødvendig. Vedlikeholdsplikten omfatter riktignok ikke utskiftning av vinduer og ytterdører, eller reparasjon og utskiftning av tak og ting som er bygd inn i de bærende konstruksjonene.

Andelseiers erstatningsansvar ved mangelfullt vedlikehold reguleres i hovedsak av borettslagslovens § 5-13. Denne følger i stor grad vedlikeholdsplikten. Dersom mangelfullt vedlikehold av noe andelseieren er ansvarlig for fører til behov for erstatning, er det andelseieren som er erstatningsansvarlig. Det foreligger riktignok flere kriterier som må oppfylles før borettslaget kan kreve erstatning fra en andelseier. Ta kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål om disse.

Borettslaget plikter å vedlikeholde bygninger og eiendommer såfremt vedlikeholdsplikten ikke ligger hos andelseierne. Dette reguleres i borettslagslovens § 5-17. Dersom borettslaget forsømmer sin vedlikeholdsplikt kan andelseiere som har blitt påført tap som følge av mangelfullt vedlikehold kreve erstatning fra borettslaget.

Dersom du har spørsmål angående vedlikehold, vedlikeholdsplikter eller erstatningsansvar, må du gjerne ta kontakt med din faste forvalter. Vedtekter og husordensregler finner du i beboerportalen.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...