fbpx

Skal styret i boligseselskapet ha styrehonorar?

Vi får ofte spørsmål om styreleder og styremedlemmer i boligselskaper har krav på styrehonorar, og hvor mye honoraret skal utgjøre. Styrehonorar er ikke obligatorisk, hverken i borettslag eller boligsameier, og styret har dermed ikke krav på styrehonorar uten videre.

Hverken eierseksjonsloven eller borettslagsloven pålegger boligselskaper å fastsette styrehonorar, men begge lovene fastslår at det er opp til generalforsamlingen eller årsmøtet å vedta om boligselskapet skal fastsette et vederlag til styremedlemmene. Generalforsamlingen eller årsmøtet bestemmer også størrelsen på vederlaget.

I vårt arbeid ser vi at det er variasjoner i hvorvidt styrehonorar praktiseres, og også i størrelsen på styrehonorarene. Vår generelle anbefaling er at eventuelle styrehonorar står i stil til både størrelsen på boligselskapet, men også arbeidet styret utfører. Arbeidet som styremedlem i et lite sameie kan være vel så krevende som i et stort borettslag. Det er også verdt å tenke på at et motivert og hardtarbeidende styre er et av hovedfundamentene i et velfungerende boligselskap. Å investere i insentiver til styret kan derfor gi god avkastning i form av godt styrearbeid, god oversikt og trivsel i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om styrehonorar i et boligselskap vi i Agio Forvaltning forvalter, er det bare å ta kontakt med oss.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...