fbpx

Korttidsutleie i boligselskaper

En generell oppfatning om korttidsutleie av leiligheter har tidligere vært at det er fullt lovlig i boligsameier, men ikke i borettslag. Fra og med 1. januar 2020 gjelder riktignok nye og konkrete regler for korttidsutleie i boligselskaper.

Korttidsutleie er all utleie av en leilighet med en varighet på inntil 30 dager. Hovedregelen for boligsameier er at det kan drives korttidsutleie i til sammen inntil 90 dager pr. år. Dersom boligsameiet ønsker det, kan den øvre grensen på 90 dager pr. år endres til alt mellom 60 og 120 dager pr. år i boligsameiets vedtekter.

Eiere av andeler i borettslag kan også drive korttidsutleie, men bare inntil til sammen 30 dager pr. år. Her gir loven ikke rom for vedtektsendring av maksimal grense for korttidsutleie.

Dersom du har spørsmål om kortidsutleie av din leilighet er det lurt å begynne med å lese vedtekter og husordensregler. Disse finner du i beboerportalen. Ta også gjerne kontakt med din faste forvalter hos oss i Agio Forvaltning.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...