fbpx

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris trer inn som konserndirektør i Agio Invest

Lasse Jensen-Aaris forlater sin stilling som forvaltningssjef i Agio Forvaltning fra nyttår. Dette til fordel for rollen som konserndirektør i Agio Invest.

Lasse har vært forvaltningssjef siden oppstarten av Agio Forvaltning, en rolle han har bekledt i snart 12 år. Den nå avtroppende forvaltningssjefen er partner i Agio Forvaltning, og er en av grunnleggerne av selskapet. Han har vært med å bygge selskapet fra den spede start, og har dermed vært med på hele reisen til forvaltningsavdelingen.

«Det er klart det er spesielt å fratre en rolle man har hatt i så lang tid. Men nå er det ikke slik at jeg forlater selskapet som sådan. Jeg vil fortsatt jobbe innunder Agio Forvaltning på det som går på samarbeid med utbyggere, eiendom og nybygg-prosjekter. I tillegg vil jeg jobbe tett med både daglig leder og forvaltningssjef i Agio Forvaltning gjennom prosjekter i konsernet», kommenterer Jensen-Aaris.

Den tidligere forvaltningssjefen vil med andre ord fortsette å jobbe i Agio Forvaltning, men sier fra seg hovedansvaret for forvaltningsavdelingen. Daglig leder Øystein Fredriksen sier følgende om endringen:

«Lasse Jensen-Aaris har hatt en nøkkelfunksjon i å etablere og bygge opp Agio Forvaltning som et av landets ledende, frittstående forvaltningsselskaper. Med bakgrunn i dette og hans brede erfaring og lederegenskaper, er han et naturlig valg til å tiltre i rollen som konserndirektør i Agio Invest. Jeg ser frem til å samarbeide med Lasse om å utvikle nye forretningsområder og skape synergieffekter selskapene seg imellom. Samtidig er jeg svært tilfreds med å beholde ham og hans kompetanse som kollega innad i Agio Forvaltning.»

Nye muligheter og utfordringer

I den nye rollen som konserndirektør venter nye og spennende utfordringer. Den påtroppende konserndirektøren har følgende å si om sin nye rolle:

«Vi skal jobbe mye med analyser av endringer innenfor teknologi og systemutvikling for de forretningsområdene vi allerede er inne i, slik at vi fortsetter å sikre kundene våre de beste løsningene. Samtidig skal vi videreutvikle konsernet mot nye forretningsområder etter hvert som muligheter og behov åpner seg.»

Ny konsernstruktur

Agio Forvaltning er i stadig utvikling, og har fra dag én satt fokus på verdiskapning. Gjennom tett kontakt med klienter, leverandører og andre samarbeidspartnere har det blitt identifisert ulike behov hvor det foreligger potensialer for synergier og økt verdiskapning.

Med dette som grunnlag, etableres det nå en konsernstruktur med Agio Invest på toppen. Agio Invest vil utøve et aktivt eierskap i forbindelse med å utvikle selvstendige forretningsområder gjennom ulike selskaper i en konsernstruktur som vil dra nytte av konsernets felles kompetanse og verdigrunnlag.

Agio Forvaltning skal fortsette fokusere på å videreutvikle sin kjernevirksomhet; regnskap og forvaltning av boligselskaper.

Se resten av teamet i Agio Forvaltning her!

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...