fbpx

Nå er de lov med digitale årsmøter og generalforsamlinger

Det er åpnet opp for digitale årsmøter og generalforsamlinger

Nå kan borettslag og sameier gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt. Dette melder Regjeringen i en pressemelding datert 26.03.2021. De nye reglene gjelder fra 1. april 2021.

Lovendringene er permanente

I fjor vedtok Stortinget en midlertidig adgang til å avholde digitale årsmøter og generalforsamlinger. Dette på bakgrunn av smittevernshensyn. Videre ble det i praksis vanskelig å avholde fysiske møter og samtidig overholde lover og regler for smittevern i fjor.

Denne gangen er endringene i Borettslagsloven og Eierseksjonsloven permanente. Følgelig vil sameier og borettslag kunne avholde digitale årsmøter og generalforsamlinger også i tiden etter restriksjonene knyttet til Covid-19. De permanente endringene i boliglovene likestiller digitale og fysiske møter, og gir styret adgang til å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. Det blir riktig nok ikke noe forbud mot fysiske møter.

Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir. 

For å sikre beboerne som av ulike årsaker ikke er på digitale plattformer, innføres en lovbestemt rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post. Styrene får også en plikt til å sikre at alle som ønsker å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av digital kompetanse og tilgang på digitale verktøy.

Vår erfaring med digitale årsmøter

Vår erfaring med digitale møter, indikerer et høyere antall deltakere enn på fysiske møter. Vi opplever god oppslutning på de digitale møtene, og også et større engasjement rundt sakene på årsmøter og generalforsamlinger. Vi er derfor svært positive til lovendringene, samtidig som vi holder fast ved at fysiske møter er et like godt alternativ som tidligere. Dette dersom møtene kan avholdes i tråd med gjeldende lover og regler. 

Vi bistår med digital gjennomføring

Vi har i lengre tid arbeidet med å finne de beste løsningene for gjennomføring av digitale møter. Vårt primærfokus har vært at møtene skal kunne gjennomføres tilnærmet likt fysiske møter, og at alle skal ha mulighet til å bidra og få ytre sine meninger.

Deltakelse krever derfor ingen spesielle kontoer eller abonnement. Digitale møter i regi av oss kan også gjennomføres på både PC, Mac, mobiltelefon eller nettbrett.

Ta gjerne kontakt med post@agioforvaltning.no for å få tilsendt informasjon og bruksanvisning for hvordan et slikt møte gjennomføres.

 

Visste du at styret kan avholde styremøter digitalt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal? Protokollen genereres automatisk, og underskrives også digitalt – alt i styreportalen. Trykk her for å lese mer.

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...