fbpx

Digitalt styremøte gjennom Agio Forvaltning sin portal

Nå kan et digitalt styremøte avholdes enkelt og effektivt gjennom Agio Forvaltnings styreportal. Styret i et borettslag eller sameie er med andre ord ikke lenger avhengig av fysiske styremøter.

Oppsett av møtet

Portalen gjør det enkelt å sette opp faste saker til et digitalt styremøte. Egne knapper for invitasjon av styremedlemmer og opprettelse av saker, gjør oppsett av det digitale styremøtet både enkelt og effektivt. Menyen er intuitiv og enkel å forstå, og sørger for et systematisk og oversikt oppsett av det digitale styremøtets saksliste.

Styremøtet følger automatisk rekkefølgen av saker som er opprettet på forhånd. Når en sak behandles, kan deltakerne diskutere saken, redigere saken, samt både laste opp og se på vedlegg. Når en sak er ferdig behandlet, eller besluttet utsatt, vil neste sak vises automatisk. Hvis en sak blir utsatt på et digitalt styremøte, vil den utsatte saken dukke automatisk opp i sakslisten neste gang det opprettes et styremøte. Dette hjelper styret med å holde oversikt over både utsatte og pågående saker.

Votering

Digitale styremøter gjennom Agio Forvaltning sin styreportal hensyntar også votering i beslutningssaker. Forslag til vedtak legges enkelt inn i forkant av møtet, og forslag som skulle komme underveis i møtet kan føres inn fortløpende. Deltakere velger selv hva de voterer i hver enkelt sak.

Når alle sakene i møtet er behandlet åpnes automatisk en oversikt over alle sakene. Her får deltakerne beskjed om at sakene er behandlet og at møtet kan avsluttes. En protokoll fra møtet genereres automatisk basert på sakene, kommentarer, voteringer og vedtak. Protokollen signeres deretter enkelt og effektivt ved bruk av et par tastetrykk.

En detaljert brukerveiledning for avholdelse av digitale styremøter finnes inne i portalen. Dersom det skulle oppstå spørsmål er det som vanlig bare å ta kontakt med deres faste forvalter i Agio Forvaltning.

Husk at Styrets årshjul er et nyttig styringsverktøy for å planlegge styremøter og styrearbeid for øvrig!

Siste nytt

Vervekampanje 2021

Vervekampanje 2021

Verv en kunde og få en iPad! Agio Forvaltning er i sterk vekst, og stadig flere borettslag og sameier ønsker høyest mulig kvalitet på sin forretningsførsel - til markedsledende priser. Kjenner du noen som er er styreleder eller styremedlem i et sameie eller...

Agio Forvaltning ansetter ny kontorleder

Agio Forvaltning ansetter ny kontorleder

Agio Forvaltning ansetter ny kontorleder Agio Forvaltning er i stadig økende vekst, og har ansatt Noelle Klykken som ny kontorleder og forvaltningskonsulent. Noelle vil forvalte sin egen portefølje med boligselskaper, samtidig som hun trer inn som ny kontorleder med...

Alt du trenger å vite om IN-ordning

Alt du trenger å vite om IN-ordning

IN-ordning og hva det innebærer De fleste som har eid en leilighet i et borettslag eller sameie har hørt om fellesgjeld. Fellesgjelden er knyttet til boligselskapet, men betjenes av eierne av leilighetene gjennom fellesutgiftene til sameiet eller borettslaget. Enkelte...