fbpx

Digitalt styremøte gjennom Agio Forvaltning sin portal

Nå kan et digitalt styremøte avholdes enkelt og effektivt gjennom Agio Forvaltnings styreportal. Styret i et borettslag eller sameie er med andre ord ikke lenger avhengig av fysiske styremøter.

Oppsett av møtet

Portalen gjør det enkelt å sette opp faste saker til et digitalt styremøte. Egne knapper for invitasjon av styremedlemmer og opprettelse av saker, gjør oppsett av det digitale styremøtet både enkelt og effektivt. Menyen er intuitiv og enkel å forstå, og sørger for et systematisk og oversikt oppsett av det digitale styremøtets saksliste.

Styremøtet følger automatisk rekkefølgen av saker som er opprettet på forhånd. Når en sak behandles, kan deltakerne diskutere saken, redigere saken, samt både laste opp og se på vedlegg. Når en sak er ferdig behandlet, eller besluttet utsatt, vil neste sak vises automatisk. Hvis en sak blir utsatt på et digitalt styremøte, vil den utsatte saken dukke automatisk opp i sakslisten neste gang det opprettes et styremøte. Dette hjelper styret med å holde oversikt over både utsatte og pågående saker.

Votering

Digitale styremøter gjennom Agio Forvaltning sin styreportal hensyntar også votering i beslutningssaker. Forslag til vedtak legges enkelt inn i forkant av møtet, og forslag som skulle komme underveis i møtet kan føres inn fortløpende. Deltakere velger selv hva de voterer i hver enkelt sak.

Når alle sakene i møtet er behandlet åpnes automatisk en oversikt over alle sakene. Her får deltakerne beskjed om at sakene er behandlet og at møtet kan avsluttes. En protokoll fra møtet genereres automatisk basert på sakene, kommentarer, voteringer og vedtak. Protokollen signeres deretter enkelt og effektivt ved bruk av et par tastetrykk.

En detaljert brukerveiledning for avholdelse av digitale styremøter finnes inne i portalen. Dersom det skulle oppstå spørsmål er det som vanlig bare å ta kontakt med deres faste forvalter i Agio Forvaltning.

Husk at Styrets årshjul er et nyttig styringsverktøy for å planlegge styremøter og styrearbeid for øvrig!

Siste nytt

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Som følge av koronaviruset og smittevernstiltak vil ikke Frelsesarmeens sorte gryter være å finne rundt omkring i byen i år. Vi i Agio Forvaltning vet at dette har stor innvirkning for Frelsesarmeen sin juleaksjon, og dermed går utover de som trenger litt ekstra i...

Agio Forvaltning samarbeider med Huseiernes Landsforbund

Agio Forvaltning samarbeider med Huseiernes Landsforbund

Agio Forvaltning inngår samarbeid med Huseiernes Landsforbund! Dette gjør oss i stand til å tilby fordeler vi virkelig er stolte av, ikke bare for styret i et borettslag eller sameie, men for alle leilighetene vi forvalter. Blant annet har Huseierne opprettet et eget...