fbpx

Digitalt styremøte gjennom Agio Forvaltning sin portal

Nå kan et digitalt styremøte avholdes enkelt og effektivt gjennom Agio Forvaltnings styreportal. Styret i et borettslag eller sameie er med andre ord ikke lenger avhengig av fysiske styremøter.

Oppsett av møtet

Portalen gjør det enkelt å sette opp faste saker til et digitalt styremøte. Egne knapper for invitasjon av styremedlemmer og opprettelse av saker, gjør oppsett av det digitale styremøtet både enkelt og effektivt. Menyen er intuitiv og enkel å forstå, og sørger for et systematisk og oversikt oppsett av det digitale styremøtets saksliste.

Styremøtet følger automatisk rekkefølgen av saker som er opprettet på forhånd. Når en sak behandles, kan deltakerne diskutere saken, redigere saken, samt både laste opp og se på vedlegg. Når en sak er ferdig behandlet, eller besluttet utsatt, vil neste sak vises automatisk. Hvis en sak blir utsatt på et digitalt styremøte, vil den utsatte saken dukke automatisk opp i sakslisten neste gang det opprettes et styremøte. Dette hjelper styret med å holde oversikt over både utsatte og pågående saker.

Votering

Digitale styremøter gjennom Agio Forvaltning sin styreportal hensyntar også votering i beslutningssaker. Forslag til vedtak legges enkelt inn i forkant av møtet, og forslag som skulle komme underveis i møtet kan føres inn fortløpende. Deltakere velger selv hva de voterer i hver enkelt sak.

Når alle sakene i møtet er behandlet åpnes automatisk en oversikt over alle sakene. Her får deltakerne beskjed om at sakene er behandlet og at møtet kan avsluttes. En protokoll fra møtet genereres automatisk basert på sakene, kommentarer, voteringer og vedtak. Protokollen signeres deretter enkelt og effektivt ved bruk av et par tastetrykk.

En detaljert brukerveiledning for avholdelse av digitale styremøter finnes inne i portalen. Dersom det skulle oppstå spørsmål er det som vanlig bare å ta kontakt med deres faste forvalter i Agio Forvaltning.

Husk at Styrets årshjul er et nyttig styringsverktøy for å planlegge styremøter og styrearbeid for øvrig!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...