fbpx

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden.

Hva danner grunnlaget for avgiften?

Arbeidsgiveravgiften er hjemlet i folketrygdloven § 23-2. Her fremkommer det at arbeidsgiver skal betale arbeidsgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag både i og uten for tjenesteforhold. Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften er altså bruttolønnen til den ansatte. Kort oppsummert danner det følgende grunnlaget for arbeidsgiveravgiften:

  • Honorarer
  • Godtgjørelse/bonus
  • Provisjon
  • Dagpenger under arbeidsledighet som forskutteres av arbeidsgiver
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger

Hvordan beregnes avgiften?

Satsen for beregningen av arbeidsgiveravgift varierer fra mellom 0 til 14,1 prosent. Denne avhenger av hvor i landet virksomheten befinner seg. Landet er delt inn i forskjellige soner, og hver sone har en egen sats for arbeidsgiveravgift. på Skatteetaten sine nettsider finnes det god informasjon om både soner og satser.

Trykk her for å se hvilken sone din virksomhet befinner seg i
Trykk her for å se satsen for din sone

Betaling av arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften betales som hovedregel til Skatteetaten. Når du leverer A-meldingen får du opplyst kontonummer og KID-nummer. Informasjonen er å finne i Altinn, eller i lønnssystemet din virksomhet benytter. Fristene for betaling er som følger:

1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15. september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar

Les mer om A-melding her

Skal det beregnes arbeidsgiveravgift av styrehonorar?

Kort fortalt skal det beregnes arbeidsgiveravgift på styrehonorar. Dersom ditt sameie, borettslag eller selskap benytter Agio Forvaltning som forretningsfører eller regnskapsfører, kan du være trygg på at arbeidsgiveravgiften beregnes, innrapporteres og betales iht. gjeldende lovverk.

Trykk her for å lese mer om styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse mer verv

Usikker på om det skal betales skatt av styrehonorar?

Les mer om styrehonorar og skatt her

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Agio Forvaltning donerer til Frelsesarmeen Tromsø

Som følge av koronaviruset og smittevernstiltak vil ikke Frelsesarmeens sorte gryter være å finne rundt omkring i byen i år. Vi i Agio Forvaltning vet at dette har stor innvirkning for Frelsesarmeen sin juleaksjon, og dermed går utover de som trenger litt ekstra i...