fbpx

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Agio Forvaltning har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet Styrets årshjul nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid Styringsverktøyet gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i boligselskaper.

Bakgrunn for utarbeidelse av styringsverktøyet

Styret skal sørge for drift og vedlikehold av boligselskapet. I dette ligger også ansvaret for den daglige driften. Dette innebærer et ansvar for innkreving av felleskostnader, betaling av fakturaer og håndtering av økonomi og regnskap. Her har dere heldigvis god faghjelp fra oss i Agio Forvaltning.

I tillegg skal styret sørge for gjennomføring av vedtak fra årsmøtet eller generalforsamlingen. Styret skal også forvalte både felles bygningsmasse og verdi til eiernes og/eller beboernes beste. Kort oppsummert skal styret forvalte og drifte boligselskapet slik at eiere og beboere er glade og fornøyde, og ikke minst slik at lovmessige krav er oppfylt. Dette hjelper Styrets årshjul styret med!

I den sammenheng er det mange frister og krav å huske på. Årlige kontroller av brannanlegg, innlevering av regnskap, avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger er eksempler på dette. All ny informasjon om frister, krav, ansvar og oppgaver kan være overveldende. All informasjon styret skal håndtere kan også være vanskelig å holde styr på. Følgelig kan ting fort gå i glemmeboka, og i en hektisk hverdag glir man forbi arbeid og oppgaver man skulle eller burde ha utført.

Av oss i Agio Forvaltning anses god dokumentasjon og kontroll på både planlagte og utførte oppgaver som en nøkkel til godt styrearbeid. Bakgrunnen for vårt arbeid med Styrets årshjul var derfor et ønske om å bidra til ryddig, effektiv og god organisering av styrearbeid.

Hvor finner jeg Styrets årshjul?

Styringsverktøyet ble sendt ut til styremedlemmene i alle boligskap vi i Agio Forvaltning er forretningsfører for den 15.10. Det ligger også tilgjengelig i styreportalen, sammen med masse annen relevant informasjon fra oss i Agio Forvaltning.

Ved spørsmål knyttet til styringsverktøyet, ønske om en demonstrasjon av produktet, eller andre henvendelser, er det som vanlig bare å ta kontakt med boligselskapets faste forvalter i Agio Forvaltning.

Lykke til videre med styrearbeidet!

Visste du at Agio Forvaltning samarbeider med Huseiernes Landsforbund?
Les mer om hvilke fordeler dette gir deg her!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...