fbpx

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Agio Forvaltning har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet Styrets årshjul nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid Styringsverktøyet gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i boligselskaper.

Bakgrunn for utarbeidelse av styringsverktøyet

Styret skal sørge for drift og vedlikehold av boligselskapet. I dette ligger også ansvaret for den daglige driften. Dette innebærer et ansvar for innkreving av felleskostnader, betaling av fakturaer og håndtering av økonomi og regnskap. Her har dere heldigvis god faghjelp fra oss i Agio Forvaltning.

I tillegg skal styret sørge for gjennomføring av vedtak fra årsmøtet eller generalforsamlingen. Styret skal også forvalte både felles bygningsmasse og verdi til eiernes og/eller beboernes beste. Kort oppsummert skal styret forvalte og drifte boligselskapet slik at eiere og beboere er glade og fornøyde, og ikke minst slik at lovmessige krav er oppfylt. Dette hjelper Styrets årshjul styret med!

I den sammenheng er det mange frister og krav å huske på. Årlige kontroller av brannanlegg, innlevering av regnskap, avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger er eksempler på dette. All ny informasjon om frister, krav, ansvar og oppgaver kan være overveldende. All informasjon styret skal håndtere kan også være vanskelig å holde styr på. Følgelig kan ting fort gå i glemmeboka, og i en hektisk hverdag glir man forbi arbeid og oppgaver man skulle eller burde ha utført.

Av oss i Agio Forvaltning anses god dokumentasjon og kontroll på både planlagte og utførte oppgaver som en nøkkel til godt styrearbeid. Bakgrunnen for vårt arbeid med Styrets årshjul var derfor et ønske om å bidra til ryddig, effektiv og god organisering av styrearbeid.

Hvor finner jeg Styrets årshjul?

Styringsverktøyet ble sendt ut til styremedlemmene i alle boligskap vi i Agio Forvaltning er forretningsfører for den 15.10. Det ligger også tilgjengelig i styreportalen, sammen med masse annen relevant informasjon fra oss i Agio Forvaltning.

Ved spørsmål knyttet til styringsverktøyet, ønske om en demonstrasjon av produktet, eller andre henvendelser, er det som vanlig bare å ta kontakt med boligselskapets faste forvalter i Agio Forvaltning.

Lykke til videre med styrearbeidet!

Visste du at Agio Forvaltning samarbeider med Huseiernes Landsforbund?
Les mer om hvilke fordeler dette gir deg her!

Siste nytt

Alt du trenger å vite om IN-ordning

Alt du trenger å vite om IN-ordning

IN-ordning og hva det innebærer De fleste som har eid en leilighet i et borettslag eller sameie har hørt om fellesgjeld. Fellesgjelden er knyttet til boligselskapet, men betjenes av eierne av leilighetene gjennom fellesutgiftene til sameiet eller borettslaget. Enkelte...

Snarøya Sportsklubb velger Agio Forvaltning som ny regnskapsfører

Snarøya Sportsklubb velger Agio Forvaltning som ny regnskapsfører

Agio Forvaltning inngår kontrakt med Snarøya Sportsklubb Vi er stolte av å ha blitt valgt som ny regnskapsfører for Snarøya Sportsklubb. Dette etter gode samtaler og god dialog med klubben. Klubben ble stiftet i 1920, og gikk i utgangspunktet under navnet Snarøen Ski-...

Styrerommet fra Agio Forvaltning – En enklere styrehverdag!

Styrerommet fra Agio Forvaltning – En enklere styrehverdag!

Styrerommet samler alle styreverktøy på ett sted I Styrerommet finner styrer i sameier og borettslag vi forvalter alt de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver på en god og oversiktlig måte. Vi er svært stolte av Styrerommet sine markedsledende funksjonaliteter, og...