fbpx

Frist for årsmøte i sameier og borettslag i 2020 er utsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å utsette frist for årsmøte i sameier borettslag til 31. august 2020.

Dette kommer frem i en ny midlertidig lov som er vedtatt for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven gir også adgang til å gjennomføre generalforsamling og årsmøte uten fysisk oppmøte, noe som muliggjør digital gjennomføring. Loven gir styret mandat til å beslutte om årsmøtet eller generalforsamlingen skal gjennomføres digitalt. Videre presiserer loven at andels- eller seksjonseiere ikke kan kreve fysisk gjennomføring dersom styret i boligselskapet har besluttet at årsmøtet eller generalforsamlingen skal gjennomføres digitalt.

Dersom ditt boligselskap ønsker å gjennomføre digitalt årsmøte eller generalforsamling, kan du ta kontakt med din faste forvalter i Agio Forvaltning. Dette uavhengig av faktisk frist for årsmøte. Vi hjelper borettslag og sameier med alt fra varsling, innkalling, digital møteplattform, møteledelse, protokollskriving og elektronisk signering av protokollen.

Ta gjerne kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål knyttet til den midlertidige loven. Loven finner du her.

Vil du lese mer om årsmøter og generalforsamlinger? Trykk her!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...