fbpx

Covid-19 – Retningslinjer fra helsemyndighetene

Retningslinjer fra helsemyndigheter endrer seg. Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt. Dette medfører at generalforsamlinger og årsmøter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fysisk.

Vi presiser at vår anbefaling er avholdelse av digitale generalforsamlinger og årsmøter, da digitale møter eliminerer all mulighet for smitte.

Etter nøye gjennomgang og vurdering av våre møtelokaler er det besluttet at vi åpner opp for utleie av møtelokalene til generalforsamlinger og årsmøter med inntil 30 deltakere. På denne måten sikres det minimum én meters avstand mellom hver deltaker. Vi oppfordrer samtidig til at bare én eier stiller pr. leilighet dersom leiligheten har flere eiere. Agio Forvaltning vil stå som ansvarlig arrangør, og kan på denne måten bistå boligselskapet med vanlige tjenester knyttet til generalforsamlinger og årsmøter.

Deltar Agio Forvaltning på årsmøter?

Forvaltningskonsulenter fra Agio Forvaltning vil ikke delta på fysiske generalforsamlinger eller årsmøter hvor Agio Forvaltning ikke er ansvarlig arrangør.

Dette skyldes at vi ikke kan kontrollere tiltak mot smitte når vi ikke selv er arrangør. Ettersom våre forvaltningskonsulenter skal gjennomføre et stort antall møter, er det essensielt at vi er sikre på at ikke våre forvaltningskonsulenter bærer smitte fra møte til møte. Boligselskaper står naturligvis fritt til å arrangere og å avholde generalforsamlinger og årsmøter på egenhånd, men da uten representanter fra Agio Forvaltning til stede. 

På bakgrunn av helsemyndighetenes retningslinjer, har de fleste av årets generalforsamlinger og årsmøter blitt utsatt. For oss i Agio Forvaltning medfører dette et enormt antall møter innenfor en kort tidsramme. Fra og med mandag 11.05.2020 gjennomfører vi to møter daglig, henholdsvis kl. 16.00 og 18.00. Det settes av 1,5 timer til hvert møte, og en halv time til desinfisering av lokalets overflater etter endt møte.

Ta kontakt med deres faste forvaltningskonsulent ved eventuelle spørsmål, eller for å avtale digital- eller fysisk generalforsamling/årsmøte.

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...