fbpx

Covid-19 – Hva kan styrene gjøre når boligeierne får betalingsproblemer?

Styrene og Agio Forvaltning mottar en del spørsmål om hvordan styrer i sameier og borettslag skal håndtere eventuelle betalingsproblemer hos boligeierne. Mange lurer også på eventuelle konsekvenser av dette.

Kan styret ettergi felleskostnader for en boligeier som har betalingsproblemer?

Den viktigste forpliktelsen boligeierne har overfor boligselskapet er å betale felleskostnader hver måned. For å sikre boligselskapets økonomi er det etablert faste regler og rutiner for hvordan dette skal gjennomføres. Vår mening er at styret i boligselskapet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere med betalingsproblemer. Dette vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet jf. borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62 og aksjeloven § 6-28.

I første omgang råder vi styrene til å oppfordre boligeierne med mulige betalingsproblemer til å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.

Avdragsfrihet på lån

En eventuell endring av låneavtalen, for eksempel avdragsfrihet en periode, forutsetter av selskapets långivere godtar dette. Hvis boligselskapet har lån som er knyttet til IN-ordning, så følger det av avtaleverket at man ikke kan få avdragsfrihet eller forlengelse av nedbetalingstiden.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål angående betalingsproblemer i sameier eller borettslag vi forvalter.

Lurer du på hva Agio Forvaltning kan gjøre for ditt sameie eller borettslag?

Trykk her for å lese mer!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...