fbpx

Utleie i sameier og borettslag

Nye regler om utleie

En generell oppfatning om utleie av leiligheter har tidligere vært at det er fullt lovlig i boligsameier, men ikke i borettslag. Fra og med 1. januar 2020 gjelder riktignok nye og konkrete regler for utleie i boligselskaper. Reglene er knyttet til korttidsutleie.

Korttidsutleie er all utleie av en leilighet med en varighet på inntil 30 dager. Hovedregelen for sameier er at det kan drives korttidsutleie i til sammen inntil 90 dager pr. år. Dersom sameiet ønsker det, gir loven rom for at den øvre grensen på 90 dager pr. år kan endres til alt mellom 60 og 120 dager pr. år i sameiets vedtekter.

Eiere av andeler i borettslag kan også drive korttidsutleie. Denne er dog begrenset til til sammen 30 dager pr. år. Her gir loven ikke rom for vedtektsendring av maksimal grense for korttidsutleie. En borettslagsleilighet kan riktignok langtidsleies fritt ut i inntil tre år dersom du selv har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Dersom du har spørsmål om utleie av din leilighet, er det lurt å begynne med å lese vedtekter og husordensregler. Disse finner du i beboerportalen. Ta også gjerne kontakt med din faste forvalter hos oss i Agio Forvaltning.

Nysgjerrig på hva vi kan tilby ditt sameie eller borettslag?

Trykk her!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...