fbpx

Norsk Styrekompetanse og Agio Forvaltning

Vi i Agio Forvaltning er stolte av vårt samarbeid med Norsk Styrekompetanse, en ledende aktør i formidling av profesjonelle og eksterne styreledere til boligselskaper og aksjeselskaper. Dette samarbeidet sikrer at våre kunder får tilgang til et bredt nettverk av erfarne styreledere.

Norsk Styrekompetanse formidler profesjonelle styreledere som har opparbeidet bred kompetanse innen styreledelse av borettslag, sameier, og aksjeselskaper. Med en profesjonell og ekstern styreleder formidlet av Norsk Styrekompetanse, kan du være trygg på at styret i ditt boligselskap møter høye krav til service, kvalitet, og kompetanse​.

Styrelederne formidlet av Norsk Styrekompetanse besitter bred kompetanse og erfaring innen alt fra jus, byggteknikk, og ledelse til organisasjonsstruktur. De gir ekstra trygghet i situasjoner som overtakelse av fellesarealer, inngåelse av serviceavtaler, og andre situasjoner der kjennskap til lover og regler er nødvendig​​. De kan også opptre som en uavhengig part i eventuelle konfliktsituasjoner. 

En ekstern styreleder formidlet av Norsk Styrekompetanse har erfaring med ansvar, møtevirksomhet, og systematisering av drift. Ved å engasjere en profesjonell og ekstern styreleder, kan boligselskap få strukturert driften. Når driften er systematisert, og de øvrige styremedlemmene er klare for det, kan de ta over som styreleder i et godt organisert styre​​.

En profesjonell og ekstern styreleder formidlet av Norsk Styrekompetanse er spesielt dyktig på håndtering av tvister og konflikter. De kan forholde seg objektive i interne konflikter og tvister, og tilbyr robusthet i tvister mellom boligselskapet og eksterne aktører​​.

Samarbeidet mellom Agio Forvaltning og Norsk Styrekompetanse gir våre kunder tilgang til disse dyktige styrelederne og deres omfattende kompetanse. Dette inkluderer systematisering av drift, kontrahering av håndverkere, økonomistyring, konflikthåndtering, og mye mer​.

Vi i Agio Forvaltning er svært glade for å kunne tilby disse fordelene til våre kunder gjennom vårt samarbeid med Norsk Styrekompetanse. Sammen arbeider vi for å sikre at ditt borettslag, sameie eller aksjeselskap er best mulig forvaltet.

Kontaktinformasjon

Norsk Styrekompetanse