fbpx

Nye regler for boligsalg i 2022

Nye regler for salg av bolig fra og med 01.01.2022

Fra og med 01.01.2022 er det slutt på muligheten for å selge en bolig «som den er.» Dette jamfør Avhendingsloven § 3-9 (2). Endringene i regelverket for boligsalg innebærer dermed viktige endringer for både selgere, men også kjøpere av bolig.

 

Nye regler for boligsalg 2022

Økt trygghet for både kjøper og selger

De nye reglene har fått en del oppmerksomhet for å gjøre prosessen med å kjøpe bolig tryggere for kjøper. Mye tyder riktignok på at det også vil gjøre prosessen med boligsalg tryggere for selger. De nye reglene innebærer nemlig at boliger skal dokumenteres bedre ved boligsalg.

Regjeringens vedtak av forskriften var forankret i nettopp det med å gjøre bolighandelen tryggere. Endringene i avhendingsloven som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og mangler kommer på bordet før kjøperen gir sitt bud, i stedet for etter overtakelsen. Dette i følge Monica Mæland, justis- og beredskapsminister (H).

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet sier de selv følgende om endringene i regelverket for boligsalg:

Endringene i avhendingslova innebærer blant annet at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen selges «som den er» i forbrukerkjøp. Noe av risikoen for skjulte feil og mangler flyttes dermed fra kjøper til selger. Samtidig skal kjøper anses å kjenne til opplysningene som tydelig fremkommer av en tilstandsrapport.

Se den nye forskriften til Avhendingsloven her

Selgers opplysningsplikt

I hovedsak dreier endringene seg om selgers opplysningsplikt, som blir skjerpet under det nye regelverket. Selger må være påpasselig med å oppgi mer detaljerte opplysninger om boligen enn tidligere. I tillegg har det kommet nye krav til tilstandsrapporten. Tidligere har ansvaret og risikoen i stor grad falt på kjøper av bolighandel. Nå jevnes dette ansvaret ut. 

Dette stiller andre krav til tilstandsrapporter og dokumentasjon. Følgelig kan det tenkes at tilstandsrapportene blir noe dyrere med de nye reglene for boligsalg enn tidligere. Flere meglere hevder riktignok at forbedrede og mer detaljerte tilstandsrapporter vil kunne bidra til å gjøre kjøpere tryggere i rollen, og dermed også flere bud. Dette vil igjen kunne føre til at selgere oppnår en høyere pris for boligen de selger.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Samtidig som selgers opplysningsplikt blir mer omfattende enn tidligere, presiseres det også at kjøper har undersøkelsesplikt. Kjøper skal nemlig anses å kjenne til forhold som er tydelig skrevet i en tilstandsrapport eller i salgsdokumenter. Det blir dermed viktigere enn før at kjøper setter seg inn i og forstår salgsdokumententasjonen ved bolighandel. Dette ettersom kjøper ikke kan kalle forhold beskrevet i boligens dokumentasjon for mangler i ettertid. Les derfor dokumentasjonen og salgsoppgaven nøye, og spør selger eller megler dersom det er noe du ikke forstår eller lurer på.

10 000 kroner i egenandel

Det nye regelverket for boligsalg flytter i utgangspunktet det meste av ansvaret for mangler over på selger. For å unngå konflikter mellom kjøper og selger, er det riktignok innført en nedre grense for hvilke mangler kjøperen kan påberope seg ved boligkjøp. Den nye boligloven sier at kjøper selv må dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10 000 kroner, men at beløpet kan justeres i forskrift ved store endringer i pengeverdien.

 

Skal du selge bolig i 2022?

Vår samarbeidspartner, EiendomsMegler 1, sørger for at du får en trygg og god boligprosess, enten du skal kjøpe eller selge. Ikke minst dekker de også to måneders fellesutgifter* etter gjennomført salgsoppdrag. Rabatten trekkes fra oppgjøret etter salg.

Les mer om tilbudet her!

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...