fbpx

Nå kommer årets skattmelding – 2020

Nå kommer skattemeldingen

Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd får i løpet av mars eller april en skattemelding. Skattemeldingen er i stor grad forhåndsutfylt, men mange poster på fradragssiden står gjerne tomme. Her kan det derfor være mye penger å spare.

Hva er en skattemelding?

Skattemeldingen gir deg oversikt over dine inntekter, fradrag og hva du har betalt i skatt. Denne kalles også for selvangivelse. Det er viktig å huske på at skattemeldingen kun er en foreløpig beregning av din skatt. Den er med andre ord ikke en fasit. Som person er du berettiget til en rekke fradrag. Disse fradragene kan gi det deg rett til å betale mindre skatt av din skattepliktige inntekt.

Det er skattebetalerens ansvar at opplysningene er riktige. Dermed er det også ditt ansvar som skattebetaler å sørge for å finne dine skattefradrag.

Sjekk disse fradragene

Rentefradrag

Mange leiligheter har fellesgjeld knyttet til seg. Dermed betales det gjerne også renter knyttet til fellesgjelden. Rentefradraget vil være ferdigutfylt i skattemeldingen, men det kan være lurt å gå over det likevel. Sørg for at fradraget stemmer med de rentene du faktisk har betalt.

Dersom dere er flere eiere av leiligheten, er det også lurt å dobbeltsjekke at rentene er fordelt slik dere ønsker. Dersom alle rentene er registrert på én av dere, risikerer øvrige eiere å ikke få fradrag – og kanskje også skattesmell. Dette skjer gjerne dersom en av eierne står som hovedlåntaker.

Husk at samboere må benytte samme beløp og fordeling hvert år. Ektefeller kan derimot fordele lån og rentefradrag slik de ønsker seg imellom.

Dersom du har kjøpt eller solgt en leilighet i løpet av 2020, kan det være lurt å merke seg et par ting. Din andel av skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader fastsettes i forhold til eiertid. Når det gjennomføres et eierskifte i løpet av inntektsåret, fordeles andelen av inntekter og kostnader etter antall hele måneder. Måneden eierskiftet gjennomføres henføres til den nye eieren.

Dersom et eierskifte skjer 11. april i inntektsåret, skal med andre ord selgers andel tilsvare 3 måneder og kjøpers andel tilsvare 9 måneder. 

Les mer om dette her.

BSU

For 2020 får du fortsatt skattefradrag opp til 5 000 kroner dersom du har spart 25 000 kroner på BSU-kontoen i 2020. Sjekk derfor at du får dette fradraget dersom du har BSU-konto. Fra 2021 frafaller dette fradraget for alle som allerede eier bolig. Dermed kan dette foreløpig være siste år BSU gir deg skattefradrag.  Sparebeløpet er dog økt fra 25 000 kroner til 27 500 kroner fra 2021.

Fradrag for reisevei til og fra arbeid

I 2020 gis det fradrag for reiseutgifter over 23 100 kroner. Denne grensen økes i 2021 til 23 900 kroner. Hvilket transportmiddel du benytter for å komme deg til jobb er irrelevant for om du får fradrag eller ei. Det samme gjelder om dere er flere som deler transportmiddel til og fra jobb. Det som avgjør om du får fradrag eller ikke, er hvor lang avstand du har til arbeid.

Du kan få fradrag så lenge det er mer enn 33 (2,5 for pendlere) kilometer til jobben din.  Dermed er det mange som teoretisk sett kan få fradrag. Husk at du riktignok ikke får skattefradrag før reiseutgiftene dine har passert 23 100 kroner.

Det er mye å huske på når det gjelder reisefradrag. Derfor kan det være lurt å benytte Skatteetatens kalkulator for beregning av reisefradrag.

Skatteetatens kalkulator for beregning av reisefradrag finner du her.

Gaver

Dersom du har gitt gaver til frivillige organisasjoner i løpet av året, kan du kreve fradrag for disse. Dette dersom de er forhåndsgodkjente av Skatteetaten.

Her er Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner for gavefradrag.

Du kan kreve fradrag så lenge gaven du har gitt er på over 500 kroner. Du kan kreve fradrag for beløp til og med 50 000 kroner.

Når kommer skattepengene?

Dersom skattemeldingen din i liten grad skal endres, kan du være så heldig at du mottar skattepengene etter svært kort tid. Kanskje til og med så kor tid som fjorten dager etter at den er levert! Skal du derimot gjøre endringer, vil det nok ta lengre tid. Huseiernes Landsforbund forventer at de seneste oppgjørene vil komme nærmere slutten av juni.

Dersom du er næringsdrivende, vil skatteoppgjøret første komme i slutten av oktober.

Trenger du hjelp med skattemeldingen?

Dersom du bor i et borettslag eller sameie forvaltet av oss, har du tilgang til Premium medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Dette er en eksklusiv tilgang, som foreløpig kun er tilgjengelig gjennom vår avtale med Huseierne. Avtalen gir beboere tilgang til en rekke Premium-fordeler.

En av fordelene er gratis juridisk rådgivning fra Huseiernes Landsforbund i saker som omhandler bolig og eiendom. Har du spørsmål om skattemeldingen, som dreier seg om bolig og eiendom, kan du derfor ta kontakt med Huseiernes justelefon.

Ta kontakt med oss

Husk at Agio Forvaltning er et fullverdig kompetansehus med både lang og bred kompetanse og erfaring innen både regnskap og økonomisk rådgivning. Vi hjelper derfor gjerne deg eller din bedrift med spørsmål om skatt.  

 

 

Siste nytt

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Interesse for økonomi og eiendom? Vi søker forvaltningskonsulenter

Forvaltningskonsulent Grunnet sterk vekst har vi behov for å styrke vår stab innen regnskap og eiendomsforvaltning ytterligere. Stillingene hører innunder forvaltningsavdelingen, og de riktige kandidatene vil arbeide tett sammen med faglig leder og øvrige forvaltere i...