fbpx

Boligselskaper og eiendomsskatt

Det er forskjeller på hvordan eiendomsskatt faktureres fra kommunen avhengig av om du bor i et borettslag, et boligaksjeselskap eller et sameie.

Borettslag og boligaksjeselskap mottar eiendomsskatten for hele boligselskapet. Det er med andre ord boligselskapet som helhet som er skatteyter. Dette henger sammen med at andelseiere ikke eier hver sin fysiske andel, men snarere en bruksrett til andelen. Andelseiere skal derfor ikke motta faktura for eiendomsskatt direkte fra kommunen. Denne kostnaden inngår i boligselskapets felleskostnader.

I et boligsameie eier hver seksjonseier sin respektive seksjon. Seksjonseier er skatteyter, og derfor skal hver seksjonseier motta faktura for eiendomsskatten direkte fra kommunen. Eiendomsskatt for seksjonene inngår dermed ikke i felleskostnadene i et boligsameie.

Vi i Agio Forvaltning kontrollerer alltid fakturaene for eiendomsskatten. Dersom et sameie har blitt fakturert for eiendomsskatt, tar vi kontakt med kommunen og sørger for at fakturaene steiles til hver respektive seksjonseier.

Ta gjerne kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål knyttet til eiendomsskatten i et boligselskap forvaltet av oss.

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...