fbpx

Vi tilbyr et web-basert HMS- og internkontrollsystem tilpasset alle typer borettslag og sameier.

Systemet heter Norik Web og har vært ledende på markedet siden 2002.

Borettslag og sameier tilhører bransjen forvaltning og drift av eiendom, og må følge lovene og forskriftene som gjelder for dette. HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet og utøvelse av Internkontroll er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og sameier.  Hensikten med å innføre og utøve internkontroll er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som mulig. Beboere skal til enhver tid være trygge i sitt nærmiljø.

Vår målsetting er å hjelpe styrene med å få på plass et fornuftig og fungerende HMS- internkontroll-system. Ved å bistå med oppsett av et komplett system tilpasset hvert enkelt borettslag eller sameie, sparer styret mye tid og frustrasjoner knyttet til etableringen av et fungerende system.

HMS internkontrollystemet er enkelt å bruke, og alt ligger sikkert lagret på eksterne servere.  Det er et dataverktøy for å bygge opp et komplett HMS-system, og for å gjennomføre og dokumentere kontroller etc. i tråd med Internkontrollforskriften. Systemet har en egen app, slik at internkontrollene kan utføres på mobiltelefonen. Her får styret hjelp til å få kontroll og oversikt over alt som omhandler lovverket innen HMS og internkontroll.

Her finner dere:

  • Ferdige maler til kontrollskjemaer, sjekklister, avvikslister, brannbok, Hovedbok (HMS bok) med tilhørende rutiner, prosedyrer, risikoanalyser og RUH
  • Automatiske varslinger, påminnelser og beskjeder via e-post eller SMS til de personene som er satt til å ivareta Internkontrollen
  • Oversikt over alle lover, regler og forskrifter
  • Eget dokumentarkiv for avtaler, samsvarserklæringer, avtaler etc. Eksportmuligheter til PDF, Excel m.m.

Bruksområder:

  • Arbeidsmiljø
  • Brann
  • Elektro
  • VVS
  • Lekeplasser
  • Bygg

Systemet kan tilpasses hver enkelt virksomhet, og ivaretar oppfølgingen og dokumentasjonen av internkontrollen.

Ved styreskifte bistår vi med gratis opplæring og support. Dette gjør at man unngår permer med papirer, og at alt man har utført er dokumentert ifølge lover og forskrifter.

Vårt samarbeid med HMS Internkontroll innebærer gunstige priser for boligselskaper forvaltet av oss.

Kontakt gjerne Line Woldengen via post@hms-internkontroll.no for mer informasjon og en gjennomgang av deres behov.

Kontaktperson