fbpx

Et ledende advokatfirma innen forretningsjuridisk rådgivning

Linnet & Co Advokatfirma tilbyr jurid­iske tjenester innen­for de fleste sivile retts­områder. Deres priori­terte arbeids­områder er fast eiendom, konkurs/­tvangs­full­byrd­else, sel­skaps­rett og fisk­eri­rett. Gjennom sterk faglig kompetanse og bred erfaring, sørger Linnet & Co for gode resultater.

Linnet & Co påtar seg opp­drag for nærings­drivende, off­ent­lige myn­dig­heter, privat­personer, sameier og borettslag. De bistår sine kunder på alle stadier av prosessen — fra den ordinære råd­giving til tviste­løsning i form av forhandlinger, megling, vold­gift og prosess­oppdrag for dom­stolene. Deres advokater tar også oppdrag som voldgifts­dommere, og styrelederverv i sameier og borettslag.

Fast eiendom

Fast eiendom er et av selskapets prioriterte arbeids­områder. Linnet & Co sine advokater be­sitter god kompe­tanse innen­for et bredt spekter av eiendoms­relaterte problem­still­inger. Selskapet kan tilby juridisk bistand til eiendoms­utviklere, entre­pren­ører, bygg­herrer, forr­etnings­førere, bygg­forvaltere og private eiendoms­besittere.

Tjenestene omfatter blant annet:

  • Eiendomsutvikling, plan- og bygge­saks­behandling
  • Budgivning, kjøp, salg, oppgjør og ting­lysing
  • Leie­kontrakter og feste­avtaler
  • Bruks- og forkjøps­rettigheter
  • Sameier, eierseksjons­boliger og bo­retts­lag
  • Tviste­løsning og prosedyre

Vi er stolte av vårt samarbeid med Linnet & Co Advokatfirma, og kvaliteten dette samarbeidet sikrer våre klienter med behov for juridisk kompetanse.

 

Kontaktpersoner i Linnet & Co Advokatfirma

Gunnar Kvamme

Partner, Advokat MNA

gk@linnet.no
92609600

Birte Hansen Nordgård

eksterne styreledere

styreledere fra linnet & Co Advokatfirma

Gunnar Kvamme

Gunnar Kvamme

Partner, advokat MNA

Linnet & Co Advokatfirma

gk@linnet.no 
926 09 600

Birte Hansen Nordgård

Birte Hansen Nordgård

Advokat MNA

Linnet & Co Advokatfirma

bhn@linnet.no
917 74 455

 

Roar Bårdlund

Roar Bårdlund

Partner, advokat MNA

Linnet & Co Advokatfirma

rb@linnet.no
951 06 440