fbpx

Etablering av boligselskap

Vi etablerer, stifter og tilrettelegger for utbyggere
Kontakt oss
Konseptbygg av Agio Forvaltning

Etablering

Gjennom tett samarbeid med utbygger bistår vi med spisskompetanse. Vi tar oss av det formelle, samtidig som vi leverer gode råd og innspill underveis. Vedtekter, husordensregler og åpningsbudsjett leveres klart og ferdig – allerede før salgsstart på prosjektet.

Vi har lang erfaring med tilrettelegging for utbyggere og stiftelser av boligselskaper.

Utvalgte utbyggere vi har samarbeidet med:

 • PEAB Eiendomsutvikling
 • Thon Eiendom
 • Eiendomsgruppen Nord-Norge
 • Totaleiendom
 • Arnestedet Eiendom
 • Totalrenovering
 • Consept Eiendom
 • Steni Eiendom
 • Traasdahl Eiendom
 • Vangberg Boligutvikling
 • Rødhettestien Utbygging

Stiftelse

Når prosjektene er klare for overlevering til kjøperne er det vi som gjennomfører stiftelse av boligselskapet. Dette innebærer blant annet:

 • Tilrettelegging av leverandøravtaler
 • Utarbeidelse av agenda
 • Innkalling
 • Møteledelse
 • Protokollskriving
 • Registrering i foretaksregisteret

 Når stiftelsesmøtet er gjennomført hjelper vi det tiltredende styret med konstituering og delegering av arbeid i henhold til styrets årshjul.

Ved at Agio Forvaltning kommer tidlig inn i prosjekter, vil utbyggere kunne bruke sin tid og sine ressurser på andre gjøremål, med sikkerhet om at de blir godt ivaretatt på det formelle ovenfor sine kjøpere.

Vi tilbyr og seksjonering, fradeling og sammenslåing av tomter og bygg for utbyggere.

Det er deres valg – vi er til for dere.

Etablering boligselskap Agio Forvaltning