fbpx

Etablering av bedrift

Gi din nye bedrift en god start, og gode forutsetninger for vekst
Kontakt oss
Etablering av Agio Forvaltning

Etablering 

Vi hjelper deg med å komme i gang.

Dersom du har en forretningsidé, eller allerede er i gang med planlegging rundt oppstart, hjelper vi deg med å gjøre de beste valgene tilpasset akkurat din situasjon. Sammen kommer vi frem til optimal selskapsform og finansiell struktur. Det er viktig å ikke ta lett på starten, noe mange erfarer etter hvert som foretaket vokser.

Dersom du allerede har besluttet å etablere et aksjeselskap ordner vi det formelle raskt og effektivt. Vi bistår med å utarbeide og sende inn stiftelsesdokumenter med vedtekter, og eventuell aksjonæravtale. Deretter åpner vi bankkontoer og bestiller banktjenester. Vi registrerer selskapet i Brønnøysundregistrene så snart aksjekapitalen er overført til bankkonto, og er bekreftet av banken.

 Vi tilbyr blant annet:

 • Tilrettelegging av regnskapsrutiner
 • Utarbeidelse av rapporterings- og kontrollrutiner
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser
 • Finansieringsanalyser
 • Finansieringsbistand
 • Bistand når bedriften er i krise
 • Effektivisering
 • Søknader til bank, offentlige myndigheter m.m.
 • Styrebistand
 • Bedriftsetablering
 • Endring av selskapsform
 • Rådgivning i skattespørsmål
 • Rådgivning i spørsmål om merverdiavgift

Ta gjerne kontakt med oss dersom det du behøver hjelp med ikke finnes i listen, eller om du har spørsmål om etablering og stiftelse av foretak.