fbpx

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i boligselskaper.

Bakgrunn for utarbeidelse av styringsverktøyet

Styret skal sørge for drift og vedlikehold av boligselskapet. I dette ligger også ansvaret for den daglige driften. Dette innebærer et ansvar for innkreving av felleskostnader, betaling av fakturaer og håndtering av økonomi og regnskap. Her har dere heldigvis god faghjelp fra oss i Agio Forvaltning.

I tillegg skal styret sørge for gjennomføring av vedtak fra årsmøtet eller generalforsamlingen, og forvalte både felles bygningsmasse og verdi til eiernes og/eller beboernes beste. Kort oppsummert skal styret forvalte og drifte boligselskapet slik at eiere og beboere er glade og fornøyde, og ikke minst slik at lovmessige krav er oppfylt.

I den sammenheng er det mange frister og krav å huske på. Årlige kontroller av brannanlegg, innlevering av regnskap, avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger er eksempler på dette. All ny informasjon om frister, krav, ansvar og oppgaver kan være overveldende, og vanskelig å holde styr på. Følgelig kan ting fort gå i glemmeboka, og i en hektisk hverdag glir man forbi arbeid og oppgaver man skulle eller burde ha utført.

Av oss i Agio Forvaltning anses god dokumentasjon og kontroll på både planlagte og utførte oppgaver som en nøkkel til godt styrearbeid. Bakgrunnen for vårt arbeid med Styrets årshjul var derfor et ønske om å bidra til ryddig, effektiv og god organisering av styrearbeid.

Hvor finner jeg Styrets årshjul?

Styringsverktøyet ble sendt ut til styremedlemmene i alle boligskap vi i Agio Forvaltning er forretningsfører for den 15.10. Det ligger også tilgjengelig i styreportalen, sammen med masse annen relevant informasjon fra oss i Agio Forvaltning.

Ved spørsmål knyttet til styringsverktøyet, ønske om en demonstrasjon av produktet, eller andre henvendelser, er det som vanlig bare å ta kontakt med boligselskapets faste forvalter i Agio Forvaltning.

Lykke til videre med styrearbeidet!

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...

Styrets årshjul – tips og råd til styrearbeid i boligselskaper

Styrets årshjul – tips og råd til styrearbeid i boligselskaper

Styrets årshjul begynner etter å ha blitt valgt til styreverv ved det ordinære årsmøtet eller generalforsamlingen til boligselskapet. Årshjulet følger derfor ikke kalenderåret, men strekker seg fra ordinært årsmøte/generalforsamling ett år, til det ordinære...