fbpx

Covid-19 – Endringer i retningslinjer fra helsemyndighetene

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt. Dette medfører at generalforsamlinger og årsmøter med inntil 50 deltakere kan gjennomføres fysisk.

Vi presiser at vår anbefaling er avholdelse av digitale generalforsamlinger og årsmøter, da digitale møter eliminerer all mulighet for smitte.

Etter nøye gjennomgang og vurdering av våre møtelokaler er det besluttet at vi åpner opp for utleie av møtelokalene til generalforsamlinger og årsmøter med inntil 30 deltakere. På denne måten sikres det minimum én meters avstand mellom hver deltaker. Vi oppfordrer samtidig til at bare én eier stiller pr. leilighet dersom leiligheten har flere eiere. Agio Forvaltning vil stå som ansvarlig arrangør, og kan på denne måten bistå boligselskapet med vanlige tjenester knyttet til generalforsamlinger og årsmøter.

Forvaltningskonsulenter fra Agio Forvaltning vil ikke delta på fysiske generalforsamlinger eller årsmøter hvor Agio Forvaltning ikke er ansvarlig arrangør.

Dette skyldes at vi ikke kan kontrollere tiltak mot smitte når vi ikke selv er arrangør. Ettersom våre forvaltningskonsulenter skal gjennomføre et stort antall møter, er det essensielt at vi er sikre på at ikke våre forvaltningskonsulenter bærer smitte fra møte til møte. Boligselskaper står naturligvis fritt til å arrangere og å avholde generalforsamlinger og årsmøter på egenhånd, men da uten representanter fra Agio Forvaltning til stede. 

På bakgrunn av helsemyndighetenes tiltak har de fleste av årets generalforsamlinger og årsmøter blitt utsatt. For oss i Agio Forvaltning medfører dette et enormt antall møter innenfor en kort tidsramme. Fra og med mandag 11.05.2020 gjennomfører vi to møter daglig, henholdsvis kl. 16.00 og 18.00. Det settes av 1,5 timer til hvert møte, og en halv time til desinfisering av lokalets overflater etter endt møte.

Ta kontakt med deres faste forvaltningskonsulent ved eventuelle spørsmål, eller for å avtale digital- eller fysisk generalforsamling/årsmøte.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...