fbpx

Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar i boligsameier

Et spørsmål som ofte oppstår i boligsameier, er hvem som har vedlikeholdsplikt for hva. Som et resultat av usikkerhet rundt vedlikeholdsplikten får vi også ofte spørsmål om hvem som har erstatningsansvaret i ulike situasjoner.

Seksjonseieres plikt til å vedlikeholde bruksenheten er i hovedsak regulert av eierseksjonslovens § 32. I denne fremkommer det at seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at det ikke forekommer skader på andre bruksenheter eller fellesareal, og slik at øvrige seksjonseiere slipper ulemper.

I all hovedsak omfatter seksjonseiers vedlikeholdsplikt det som finnes inne i bruksenheten. Dette inkluderer eksempelvis vifter til ventilasjonsanlegg, sluk og rør, og vinduer og ytterdører. Dette såfremt disse befinner seg inne i bruksenheten. Det er viktig å merke seg at til tross for at vedlikeholdsplikten omfatter sluk, vinduer og ytterdører, omfatter den ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører.

Seksjonseiers erstatningsansvar ved mangelfullt vedlikehold reguleres av eierseksjonslovens § 34. Denne følger i stor grad vedlikeholdsplikten. Dersom mangelfullt vedlikehold av noe seksjonseieren er ansvarlig for fører til behov for erstatning, er det seksjonseieren som har misligholdt sin vedlikeholdsplikt som er erstatningsansvarlig.

Boligsameiet plikter å vedlikeholde både utvendige og innvendige fellesarealer. Dette inkluderer fellesinstallasjoner som ligger utenfor bruksenhetene. Denne plikten omfatter også utskiftning og utbedring når dette er nødvendig, og inkluderer tilfeldige skader. Dette er hovedsakelig regulert av eierseksjonslovens § 33.

Boligsameiets erstatningsansvar ved mangelfullt vedlikehold følger i all hovedsak boligsameiets vedlikeholdsplikt, og er regulert av eierseksjonslovens § 35. Dersom sameiet ikke oppfyller vedlikeholdsplikten sin, skal sameiet erstatte eventuelle tap dette påfører seksjonseiere gjennom skader på bruksenheter. Et eventuelt krav om erstatning skal rettes mot styret, og dersom erstatningskravet fører frem, er det boligsameiet som skal stå for kostnadene.

Eksempelvis er boligsameiet ansvarlig for vedlikeholdet av et felles ventilasjonsanlegg. Men dersom deler av dette befinner seg inne i bruksenhetene, eksempelvis vifter og filtre, er det seksjonseiernes ansvar å vedlikeholde disse. Et annet eksempel er at boligsameiet er ansvarlig for vedlikeholdet av et felles rør- og sluksystem. Men dersom en sluk befinner seg inne i en bruksenhet, er det seksjonseiers ansvar å vedlike holde denne. Her er det dog viktig å huske på at seksjonseiers vedlikeholdsplikt ikke omfatter utskiftningen av sluken. Dersom det er behov for å skifte sluken er dette boligsameiets ansvar.

Dersom du har spørsmål angående vedlikehold, vedlikeholdsplikter eller erstatningsansvar må du gjerne ta kontakt med din faste forvalter. Sameiets vedtekter og husordensregler finner du i beboerportalen.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...