fbpx

Boligselskaper og eiendomsskatt

Det er forskjeller på hvordan eiendomsskatt faktureres fra kommunen avhengig av om du bor i et borettslag, et boligaksjeselskap eller et sameie.

Borettslag og boligaksjeselskap mottar eiendomsskatt for hele boligselskapet. Det er med andre ord boligselskapet som helhet som er skatteyter. Dette henger sammen med at andelseiere ikke eier hver sin fysiske andel, men snarere en bruksrett til andelen. Andelseiere skal derfor ikke motta faktura for eiendomsskatt direkte fra kommunen. Denne kostnaden inngår i boligselskapets felleskostnader.

I et boligsameie eier hver seksjonseier sin respektive seksjon. Seksjonseier er skatteyter, og derfor skal hver seksjonseier motta faktura for eiendomsskatt direkte fra kommunen. Eiendomsskatt for seksjonene inngår dermed ikke i felleskostnadene i et boligsameie.

Vi i Agio Forvaltning kontrollerer alltid fakturaene for eiendomsskatt. Dersom et sameie har blitt fakturert for eiendomsskatt, tar vi kontakt med kommunen og sørger for at fakturaene steiles til hver respektive seksjonseier.

Ta gjerne kontakt med oss i Agio Forvaltning dersom du har spørsmål knyttet til eiendomsskatt i et boligselskap forvaltet av oss.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...