fbpx

Årsmøter og generalforsamlinger i boligselskaper

Årsmøter og generalforsamlinger kan virke skremmende for både nye og erfarne styremedlemmer. Bare forberedelsene i seg selv kan virke overveldende. Derfor tar vi oss av det aller meste knyttet til årsmøter og generalforsamlinger for våre boligselskap, – med mindre styrene foretrekker å gjøre det selv.

Vi utarbeider årsregnskap, og tar oss av all korrespondanse med revisor. Når revisor har godkjent årsregnskapet sender vi det ut til styrene for signering. Dette gjøres elektronisk, og årsregnskapene signeres ved bruk av BankID. Vi formulerer også et forslag til styrets årsmelding, slik at alt styret behøver å fylle inn er hvilke saker de har arbeidet med i løpet av styreperioden.

Vi produserer både varsler og innkallinger dersom styret ønsker det. Dette sikrer at alle dokumenter og saker kommer med, og at innkallingen sendes ut i henhold til gjeldende lovverk. Videre tilbyr vi utleie av topp moderne møterom, med alt av nødvendige fasiliteter. Ved ønske og behov, stiller vi også gjerne som møteleder.

Etter at årsmøtet eller generalforsamlingen er ferdig, skriver vi protokoll for våre klienter. Denne tjenesten forutsetter riktignok at vi har vært tilstede under årsmøtet eller generalforsamlingen. Deretter sendes protokollen elektronisk ut til signering. Også denne signeres enkelt ved bruk av BankID. Når protokollen er signert, sender vi den signerte protokollen til alle i boligselskapet.

Dersom du har spørsmål om årsmøtet eller generalforsamlingen i et boligselskap forvaltet av oss i, er det bare å ta kontakt med oss i Agio Forvaltning.  

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...