fbpx

Dyrehold i borettslag og boligsameier

I utgangspunktet er det tillatt med dyrehold i både borettslag og sameier. Likevel har mange borettslag og sameier forbud mot dyrehold i husholdningsreglene eller vedtektene sine. Både eierseksjonsloven og borettslagsloven åpner nemlig opp for at boligselskap kan forby dyrehold.

Borettslag og sameier kan forby dyrehold i vedtekter eller husholdningsregler. Men brukere av eierseksjoner eller borettslagsandeler kan likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dersom dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det er med andre ord to kriterier som må være oppfylt for å kunne ha dyr i et boligselskap dersom boligselskapet i utgangspunktet har forbudt det:

  • Du må ha gode grunner for dyrehold
  • Dyreholdet kan ikke være til ulempe for andre

Dette er forankret i eierseksjonslovens § 28 og i borettslagslovens § 5-10.

Hva som anses som god grunn er riktignok et definisjonsspørsmål. Et klart eksempel på en god grunn er personer med behov for førerhund eller politihund. Et mindre klart eksempel på god grunn kan være en person som føler seg ensom uten katten sin. Hver situasjon må behandles særskilt, og det er viktig å være klar over at loven strekker seg til dels langt når det gjelder hva som anses som «gode grunner» for dyrehold.

Vi i Agio Forvaltning oppfordrer derfor både styremedlemmer og beboere til å være fleksible og forståelsesfulle, og anmoder om at hver spesifikk sak om dyrehold behandles særskilt, og ut ifra den beboers behov. Ingen er tjent med konflikt.

Dersom du har spørsmål om dyrehold i ditt boligselskap må du gjerne ta kontakt med oss. Vedtekter og husordensregler finnes i beboerportalen.

Siste nytt

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Avhold styremøter enkelt gjennom Agio Forvaltning sin styreportal

Enkel og sømløs avholdelse av styremøter Travle hverdager, reiser og sykdom kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig for styret å samles for møter. Dermed er det fort gjort å avholde færre styremøter enn først tiltenkt. Med den nye oppdateringen av styreportalen vår,...

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Styringsverktøyet Styrets årshjul er lansert

Vi har gleden av å meddele at første versjon av det nye styringsverktøyet «Styrets årshjul» nå er klart til bruk. Styringsverktøyet er ment å fungere som en oversikt over både planlagt og utført styrearbeid, og gir forslag til hva et årshjul inneholder for styrer i...

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi gir bort iPads på vår nye Facebookside!

Vi opplever at mange av våre kunder, både styremedlemmer og beboere, kommuniserer gjennom Facebook. Derfor har vi nå opprettet en egen Facebook-side for Agio Forvaltning. Facebook-siden vil benyttes som en informasjonskanal, hvor vi vil publisere artikler, saker og...