fbpx

Dyrehold i borettslag og sameier

I utgangspunktet er det tillatt med dyrehold i både borettslag og sameier. Likevel har mange borettslag og sameier forbud mot dyrehold i husholdningsreglene eller vedtektene sine. Både eierseksjonsloven og borettslagsloven åpner nemlig opp for at boligselskap kan forby dyrehold.

Borettslag og sameier kan forby dyrehold i vedtekter eller husholdningsregler. Men brukere av eierseksjoner eller borettslagsandeler kan likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dersom dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det er med andre ord to kriterier som må være oppfylt for å kunne ha dyr i et boligselskap dersom boligselskapet i utgangspunktet har forbudt det:

  • Du må ha gode grunner for det
  • Dyreholdet kan ikke være til ulempe for andre

Dette er forankret i eierseksjonslovens § 28 og i borettslagslovens § 5-10.

Hva som anses som god grunn for dyrehold i borettslag eller sameier, er riktignok et definisjonsspørsmål. Et klart eksempel på en god grunn er personer med behov for førerhund eller politihund. Et mindre klart eksempel på god grunn kan være en person som føler seg ensom uten katten sin. Hver situasjon må behandles særskilt, og det er viktig å være klar over at loven strekker seg til dels langt når det gjelder hva som anses som «gode grunner» for dyrehold.

Vi i Agio Forvaltning oppfordrer derfor både styremedlemmer og beboere til å være fleksible og forståelsesfulle, og anmoder om at hver spesifikk sak om dyrehold i borettslag og sameier behandles særskilt, og ut ifra den beboers behov. Ingen er tjent med konflikt.

Dersom du har spørsmål om dyrehold i ditt boligselskap må du gjerne ta kontakt med oss. Vedtekter og husordensregler finnes i beboerportalen.

Interessert i hva vi kan tilby ditt borettslag eller sameie? Trykk her!

Siste nytt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Insolvens – illikviditet, insuffisiens og styrets handlingsplikt

Hva er insolvens, og når er et selskap insolvent? Et selskap er insolvent dersom selskapet tilfredsstiller begge de to kriteriene illikviditet og insuffisiens. De to kriteriene fremkommer av Konkursloven § 61. § 61 første setning tar for seg illikviditet: Skyldneren...

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Budsjett – et godt styringsverktøy for boligselskaper

Hvorfor er budsjettet viktig? Budsjettet er et av de beste verktøyene styret har for å drive sameiet eller borettslaget med sunn økonomi. Det vi som forretningsførere legger i sunn økonomi, er at man skal kunne stå rustet til å takle både forutsette og uforutsette...

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Arbeidsgiveravgift – Hvordan fungerer det?

Hva er arbeidsgiveravgift? Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler for sine ansatte. Arbeidsgiveravgiften en type skatt arbeidsgiver betaler på lønnskostnader, og er med på å finansiere folketrygden. Hva danner grunnlaget for avgiften?...